پایان کار

اخذ پروانه ساختمانی اولین قدم در راه ساخت یک ساختمان به حساب می‌آید. فرد مالک میتواند خود به تنهایی و یا با مشارکت سازنده اقدام به ساخت و ساز و احداث آپارتمان کنند که در ابتدا باید این پروانه گرفته شود.وقتی کار ساختمان به پایان رسید، باید مدارکی را تهیه کنید و به شهرداری ببرید. اول از همه باید فرم درخواست پايان كار پروانه ساختمان را تهیه و آن را تکمیل کنید. بعد از آن، اگر ساخت و ساز شما برای نوسازی بوده است، باید عوارض نوسازي را پرداخت کنید و رسید آن را نیز همراه داشته باشد. از دیگر مدارک مورد نیاز شما سند مالكيت رسمي، درخواست به شهردار برای اخذ دستور، ثبت شماره و تاريخ در دبيرخانه و تعيين زمان برای بازديد كارشناس دفتر فني است. البته این را نیز به خاطر داشته باشید که کارشناسان دفتر فنی و شهرداری باید از ساختمان تمام‌شده شما بازدید کنند، زیرا به مدارک بازدید و تایید نظر آنان هم نیاز دارید.

بعد از اینکه مدارک پایان کار را ارائه کردید، باید منتظر نظر کارشناس باشید. اگر ملک خلافی نداشته باشد، کار زیادی باقی نمی‌ماند. در این مرحله، ملک به قسمت محاسبات می‌رود که این قسمت شامل ارائه رسید عوارض، گزارش ناظر در مرحله اتمام و برگ اتمام بناست. برگ اتمام بنا شامل پیش‌نویس پایان کار و تأیید رئیس بازرسی است.

اما اگر ملک دارای تخلف ساختمانی باشد، در کمیسیون داخلی و در کمیسیون ماده ۱۰۰ بررسی می‌شود. در این زمان، از مالک با درخواست کتبی می‌خواهند که ظرف ۱۰ روز در این باره توضیح دهد و سپس درباره آن تصمیم می‌گیرند. پس از آن، تأیید رئیس بازرسی، معاون شهرسازی و شهرداری صادر و به دبیرخانه شهرداری منطقه تسلیم می‌شود .

در این میان، اگر رأي كميسيون ماده ۱۰۰ مبني بر جريمه باشد، به مالك جريمه تعلق مي‌گيرد و اگر مالک جریمه را پرداخت کند، عمليات تمديد پروانه ساختمان يا اخذ گواهي پايان كار ساختمان مالك انجام می‌شود. اما اگر او جريمه را پرداخت نکند، پرونده به كميسيون تجديد نظر ماده ۱۰۰ ارجاع و رأي تخريب از سوی كميسيون صادر می‌شود. حکم تخریب از سوي شهرداري به مالك ابلاغ می‌شود و اگر ظرف ۲ ماه قلع بنا صورت نگيرد، شهرداري رأساً اقدام و هزينه‌ها را از مالك دريافت مي‌كند.

اشتراک گذاری پست