محل تشکیل دادگاه انقلاب

محل تشکیل دادگاه انقلاب

محل تشکیل دادگاه انقلاب

 

دادگاه انقلاب یکی از مراجع دادگستری اختصاصی است.به این معنا که اولا صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را دارد و ثانیا به جرایم خاصی می پردازد و موارد صلاحیت این

دادگاه در قانون احصا شده است و اصل بر عدم صلاحیت آن است.

علی الاصول این دادگاهها در مرکز هر استان تشکیل می شوند. اما در حال حاضر در اکثر شهرهای ایران، دادگاه های انقلاب(ولو یک شعبه) تشکیل شده است. اگر در شهری دادگاه انقلاب نباشد، پرونده های مربوط به دادگاه انقلاب به نزدیک ترین شهر همان استان که دارای دادگاه انقلاب باشد ارسال می شود.

اشتراک گذاری پست