محل تشکیل دادگاه انقلاب

محل تشکیل دادگاه انقلاب

محل تشکیل دادگاه انقلاب

 

دادگاه انقلاب یکی از مراجع دادگستری اختصاصی است.به این معنا که اولا صلاحیت رسیدگی به امور کیفری را دارد و ثانیا به جرایم خاصی می پردازد و موارد صلاحیت این

دادگاه در قانون احصا شده است و اصل بر عدم صلاحیت آن است.

علی الاصول این دادگاهها در مركز هر استان تشكیل می شوند. اما در حال حاضر در اكثر شهرهای ایران، دادگاه های انقلاب(ولو یك شعبه) تشكیل شده است. اگر در شهری دادگاه انقلاب نباشد، پرونده های مربوط به دادگاه انقلاب به نزدیك ترین شهر همان استان كه دارای دادگاه انقلاب باشد ارسال می شود.

اشتراک گذاری پست