کیفری و جرم و مجازات

اگر راننده مقصر ایجاد حادثه و فاقد مهارت لازم باشد:

"در این صورت راننده مرتکب قتل غیر عمد شده است که طبق ماده ی 714 قانون مجازات اسلامی به 6 ماه تا 3 سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه ی از ناحیه اولیای دم محکوم میشود."

شکل تهدید تفاوتی ندارد و می‌تواند به هر شکلی رخ دهد. تهدید می‌تواند به صورت عملی و رفتاری، لفظی (شفاهی یا کتبی) و حتی در فضای مجازی صورت گیرد. پس اگر کسی در فضای مجازی یا از طریق پیامک دیگری را تهدید کند، با اثبات این موضوع که تهدیدها توسط مرتکب صورت گرفته‌اند، عمل وی قابل مجازات است.

صرف تهدید کردن جرم نیست و تهدید باید دارای شرایطی باشد از جمله:

  1. تهدید کننده قادر به انجام باشد.
  2. با توجه به وضعیت تهدید شونده احتمال وقوع آن باشد.

تهدید امری نسبی است که با توجه به وضعیت تهدید شونده و تهدید کننده مورد قضاوت قرار میگیرد و ملاک تشخیص آن عرفی است.