سوالات متداول

اگر اقاله تا شش ماه بعد از انجام معامله انجام شود مشمول مالیات نقل و انتقال نمی شود.

پرسش: حق مسكن از سوی همسرم به من واگذار شده و در دفتر اسناد رسمی نیز ثبت شده است ولی در سند ذكر شده این اقرار نامه است و فقط در نفس اقرار می‌باشد. سوالم این است آیا این اقرار نامه سند محكمی برای من محسوب می‌شود یا خیر ؟ آیا طبق این سند هرجا من تعین كنم همسرم همانجا باید زندگی كند ؟

 

پاسخ:  اقرار نامه اخذ شده از همسرتان دارای اعتبار و قانونی می‌باشد و مشكلی ندارد. بله، طبق این اقرارنامه محل اسكان را به عهده شما گذاشته و شما تصمیم گیرنده هستید كه در كجا زندگی كنید. در صورتی كه همسرتان به تعهد خود عمل نكند شما می‌توانید طبق همان اقرارنامه، اعمال حق نمایید.

علی الحساب پرداختن قبل از سررسید مقرر موجب تعلق جایزه ای معادل 1% مبلغ پرداختی به ازای هر ماه خواهد بود.

برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد و اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند. و دریافت کنده هم با پذیرش چک با این وضع موافقت می کند، به نظر می رسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و نمیخواهد چک مزبور توسط دیگر ی دریافت شود و باید پذیرفت که در صورت انتقال این گونه چک ها به دیگری بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند. گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند که چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری است و به صرف امضاء و ظهر نویسی قابل نقل و انتقال است.

برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ا اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی را از کسی که چک در وجه او صادر شده سلب می کند. و دریافت کنده هم با پذیرش چک با این وضع موافقت می کند، به نظر می رسد که شخصیت دارنده چک برای صادر کننده مهم بوده و نمیخواهد چک مزبور توسط دیگر ی دریافت شود و باید پذیرفت که در صورت انتقال این گونه چک ها به دیگری بانک می تواند از پرداخت وجه آن به غیر خودداری کند. گرچه در این خصوص نظر مخالف هم وجود دارد و عده ای معتقدند که چک وسیله پرداخت سریع در امور تجاری است و به صرف امضاء و ظهر نویسی قابل نقل و انتقال است

نسبت به ضامنین وظهرنویس حتما مواعد قانونی و واخواست باید رعایت گردد.

بله حکم جلب صادر خواهد شد.

پرسش: آیا برای چک برگشتی حکم جلب می دهند؟ آیا می شود حکم گشتن خانه ی کسی را که چک داده است را گرفت؟ یا برای محل کارش حکم گرفت؟ چند روز طول می کشد که حکم بگیریم؟

 

پاسخ: بله حکم جلب صادر خواهد شد و در مورد شکایت کیفری چک مدت اخذ حکم جلب کمتر از 2 ماه و در صورت شکایت حقوقی حدودا 5 ماه زمان خواهد برد و در نهایت میتوانید حکم جلب سیار بگیرید و هر کجا که او را مشاهده کردید جلبش کنید.حکم قضایی بازرسی خانه  صادر نخواهد شد.

خیر، لکن بهتر است در این مورد از پدر و مادر و یا مرکز مشاوره راهنمایی بگیرند.

اگر طلاق توافقی در قبال بذل مهریه باشد دیگر زن نمیتواند به مهریه خود رجوع کند.