چک روز، وعده‌دار، سفید تاریخ یعنی چه؟

چک روز: به طور ساده یعنی چکی که «تاریخ وصول» آن همان «روز صدور چک» باشد. اجازه دهید یک مثال بزنم. بنده امروز ۹۵/۶/۱۱ یک چک بنویسم و تاریخ چک را هم ۹۵/۶/۱۱ قید کنم؛ یعنی همین امروز این چک قابل وصول است.

چک وعده‌دار: به طور ساده یعنی «تاریخ وصول» چک برای روزی «غیر از روز صدور چک» باشد. باز هم مثال می‌زنم. بنده امروز ۹۵/۶/۱۱ چک را بنویسم اما تاریخ وصول آن را «روز» یا «هفته» یا «ماه» یا «سال» بعد بنویسم فرقی نمی‌کند «چند روز»، همین که تاریخ وصول چک، امروز نباشد چک وعده‌دار است.

چک ضمانتی: خیلی وقت‌ها در معاملات و سایر روابط کاری و تجارتی از چک، به عنوان تضمین استفاده می‌شود. مثلا چک «تضمین تخلیه» که صاحبخانه‌ها، از مستاجر می‌گیرند یا چک ضمانتی که کارفرما، از کارمند یا پیمانکار می‌گیرد.

چک مشروط: خیلی وقت‌ها چک بین اشخاص رد و بدل می‌گردد؛ اما وصول وجه آن به شرط انجام کاری است. مثلا بابت «معامله ماشین» چکی صادر می‌گردد؛ اما وصول چک به شرط «تحویل ماشین» است.

چک سفید که می‌توان آن را به چند قسمت تقسیم کرد:

چک سفید تاریخ یعنی: همه متن چک تکمیل شده؛ اما تاریخ وصول آن سفید است.

چک سفید مبلغ یعنی: همه متن چک نوشته شده؛ اما مبلغ چک سفید است.

چک سفید گیرنده یعنی: همه متن چک نوشته شده؛ اما نام گیرنده وجه سفید است.

چک سفید امضا یعنی: چک فقط امضا شده و سایر قسمت‌های آن سفید است