سند تک برگ چه ویژگی نسبت به سند منگوله دار دارد؟

  1. سند تک برگ به صورت مکانیزه تهیه شده و مشکلاتی از قبیل بد خط بودن، ناخوانا بودن، غلط‎های انشایی و املایی و …. را ندارد.
  2. دارای هلوگرام می باشد که به راحتی قابل جعل نیستند،
  3. سندهای تک برگ کروکی دقیق و اطلاعات جزئی‌تری نسبت به سند منگوله‌دار قدیمی در خود دارند و با تکیه بر این اسناد دیگر مشکلاتی مثل ابهام در متراژ ملک و تعرض به زمین‌ها و املاک اتفاق نمی‌افتد
  4. هر سند برای یک نفر صادر می‌شود بنابراین مشکل فرسودگی سند و دست به دست گشتن آن هم حل می‌شود.
  5. ثبت کامل، سیستمی و یکپارچه اطلاعات ملک و درج اطلاعات مالک و به‌روزرسانی اطلاعات در هر انتقال از ویژگی‌های دیگر سندهای تک برگی است.