نفقه خانم خانه‌دار به چه صورت محاسبه می‌شود؟

نفقه زن بستگی به شئوونات خانوادگی و عرف وعادت دارد و قاضی پس از بررسی‌های لازم نفقه را تعیین می‌كند. البته ذكر این نكته مهم است كه نفقه زمانی به زن تعلق می‌گیرد كه زن در تمكین شوهرش باشد.