محل ازدواج ما تهران بوده است و محل زندگیمان قم می‌باشد، همسرم در تهران شکایت کرده و از آنجا دادخواست مهریه داده است

پرسش: محل ازدواج ما تهران بوده است و محل زندگیمان قم می‌باشد، همسرم در تهران شکایت کرده و از آنجا دادخواست مهریه داده است، آیا این کار ایشان صحیح است یا اینکه ایشان باید در قم شکایت می‌کردند و از اینجا اقدام می‌کردند؟

 

پاسخ: مهریه ناشی از عقد نکاح است، و می‌تواند هم در محل اقامت خوانده اقامه شود و هم در محل وقوع عقد، به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی، بنابراین دادخواستی که همسرتان داده است بلامانع می‌باشد.