فرمول محاسبه مهریه خانم‌ها در رابطه با گذشت زمان به نرخ روز به چه صورت است؟

بر اساس فرمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌گردد، شاخص سالیانه بهای کالا و خدمات را تقسیم بر شاخص سال وقوع عقد کرده و جواب آن را در مهریه ضرب می‌کنیم.