سند ازدواجمان دست همسرم می باشد. الان می‌خواهم مهریه‌ام را به اجرا بگذارم و از او جدا شوم، چه كار باید انجام دهم؟

با در دست داشتن شناسنامه و مدارك به دفترخانه‌ای كه ازدواجتان در آن ثبت شده مراجعه و درخواست رونوشت از سند ازدواج كنید.