در چه مواردی مرد زن دار می تواند ازدواج مجدد داشته باشد؟

طبق ماده ۱۶  ‌قانون حمایت خانواده، مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند؛ مگر در موارد زیر:

  1. رضایت همسر اول.
  2. عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی.
  3. عدم تمکین زن از شوهر.
  4. ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج
  5. محکومیت زن .
  6. ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر.
  7. ترک زندگی خانوادگی از طرف زن.
  8. عقیم بودن زن.
  9. غایب مفقودالاثر شدن زن