Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
در مورد پرونده با موضوع دیه که شخصی در زندان است و تقاضای اعسار داده است، آیا دادگستری برای قسط ‌بندی دیه این شخص از این فرد ضمانتی می گیرد؟ - موسسه حقوقی زعیم عدالت

در مورد پرونده با موضوع دیه که شخصی در زندان است و تقاضای اعسار داده است، آیا دادگستری برای قسط ‌بندی دیه این شخص از این فرد ضمانتی می گیرد؟

در صورتی که اعسار به تقسیط در دادگاه پذیرفته شود نیاز به اخذ تامین(ضامن) نمی باشد.