در دوران عقد نفقه خود را مطالبه و حكم قطعی هم صادر شد ولی آن زمان به اجرا نگذاشتم آیا الان با توجه به گذشت زمان می‌توان آن را به اجرا بگذارم؟

پرسش: مدت ۴ ماه است كه زندگی مشترك را شروع كرده‌ایم. در دوران عقد نفقه خود را مطالبه و حكم قطعی هم صادر شد ولی آن زمان به اجرا نگذاشتم آیا الان با توجه به گذشت زمان می‌توان آن را به اجرا بگذارم؟ غیر از نفقه معوقه و مهریه چه چیز دیگری را می‌توانم از همسرم مطالبه كنم؟ آیا نصف دارایی همسرم نیز به من تعلق می‌گیرد؟ آیا اجرت المثل را هم می‌توانم بگیرم؟

 

 

پاسخ: بله، شما می‌توانید به شعبه مربوطه مراجعه كنید و حكم خود را به اجرا بگذارید. در خصوص نصف دارایی همسرتان، زمانی كه همسرتان بخواهد شما را طلاق دهد با رعایت شرائط مندرج در عقدنامه به شما تعلق می‌گیرد. اجرت المثل خانه‌داری هم دارای قاعده‌ای خاص است زمانی كه شما به دستور همسرتان به كارهای خانه‌داری بپردازید و قصد تبرع (رایگان) نداشته باشید كه البته این موضوع با نظر قاضی مربوطه به اثبات می‌رسد. اگر چنین شرایطی را نداشته باشد یا اثبات نشود قابل وصول نیست.