دختری ۲۵ ساله هستم که شاغل هستم آیا پس از طلاق والدینم، اگر من بخواهم با مادرم زندگی کنم باتوجه به اینکه خودم منبع درآمد دارم باز هم پدرم موظف هست که به من نفقه بدهد یا خیر؟

با توجه اینکه شاغل می باشید به نظر می رسد پدرتان وظیفه ای در خصوص پرداخت نفقه به شما  نداشته باشد.