حق اولاد با چه شرایطی به کارگران تعلق می گیرد؟

پرسش:

حق اولاد با چه شرایطی به کارگران تعلق می گیرد؟ و اگر زن و شوهر در یک مجموعه (شرکت،کارگاه و….) کار کنند و همکار باشند چند حق اولاد به آنها تعلق میگیرد؟

پاسخ:

حق اولاد نیازمند ۷۲۰ روز سابقه بیمه می باشد و سن اولاد باید کمتر از ۱۸ سال باشد مگر اولاد دارای بیماری صعب العلاج باشد که سن او دیگر ملاک نیست.
در پاسخ به سوال دوم، کارفرما مکلف است به هردوی زن و مرد حق اولاد پرداخت کند.