بنده به علت اختلاف با همسرم تقاضای طلاق داده‌ و منزل را ترک کرده‌ام، با توجه به اینکه هنوز از همسرم جدا نشده ام می‌توانم منزل جدا اجاره کنم و سر کار بروم ؟

پرسش: بنده به علت اختلاف با همسرم تقاضای طلاق داده‌ و منزل را ترک کرده‌ام، با توجه به اینکه هنوز از همسرم جدا نشده ام می‌توانم منزل جدا اجاره کنم و سر کار بروم ؟ آیا نیازی به حکم دادگاه هست یا خیر؟

 

پاسخ: تا زمانیکه شما قانوناً و شرعاً از همسرتان طلاق نگرفته‌اید نسبت به اشتغال و … باید از ایشان اجازه بگیرید، مگر اینکه کارفرمای مورد نظر شما این اجازه نامه را از شما نخواهد.