اگر کسی بدون گواهینامه رانندگی کند و بعد تصادف کند و شخص هم بمیرد چه میشود؟

اگر راننده مقصر ایجاد حادثه و فاقد مهارت لازم باشد:

“در این صورت راننده مرتکب قتل غیر عمد شده است که طبق ماده ی ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۶ ماه تا ۳ سال حبس و نیز پرداخت دیه در صورت مطالبه ی از ناحیه اولیای دم محکوم میشود.”