اگر چکی به صورت حامل داده شده باشد می توان علیه صادر کننده آن شکایت نمود؟

پرسش: اگر چکی به صورت حامل داده شده باشد می توان علیه صادر کننده آن شکایت نمود؟ آیا در این پرونده، تفاوتی هست میان اینکه چک به نام خود اینجانب صادر شده باشد با اینکه چک حامل باشد؟ ضمنا تاریخ ابلاغ این حکم به بنده ۱۳۹۱/۱۱/۱۹ می باشد.

 

پاسخ: درخصوص تجدیدنظر تا تاریخ ۱۲/۱۰ مهلت دارید و اما در مورد سوال دوم اگر در دادگاه اثبات شده باشد که چک در برابر فروش زمین متعلق به شما بوده است فرقی ندارد و فقط تفاوت آنها در این است که اگر حامل باشد دارنده آن هرکس باشد می تواند آن را مطالبه کند ومقصود قسمت آخر رای هم این بوده که به دلیل حامل بودن چک شما بعد از اینکه رای صادر گردیده و قطعی شد شما دارنده آن محسوب می شوید و تا قبل از آن بنگاهدار دارنده آن بوده است