اگر مهریه خانمی مشخص نشود نمی توانند طلاقش بدهند؟

در رای صادر شده در مورد طلاق، در خصوص تمام حقوق مالی زوجه اعم از نفقه معوقه، زمان عده، مهریه به صورت پرداخت یکجای نقدی یا به طور اقساط، اجره‌المثل و یا نحله تصمیم لازم گرفته می شود.