اگر زن درخواست مهريه كند و مرد عمدا ‌پرداخت نكند، زن مي‌تواند تمكين نكند؟

خیر، اگر زن از همسرش تمكین خاص (زناشویی) داشته‌ دیگر نمی‌تواند تمكین را منوط به پرداخت مهریه نماید. در خصوص مهریه هم پس از مطالبه مهریه توسط زن، دادگاه بررسی‌های لازم را انجام می‌دهد و حكم به پرداخت نقدی و یا قسطی مهریه می‌كند و مرد در صورت توانایی مالی نمی‌تواند عمداً از پرداخت مهریه شانه خالی كند.