چگونه از جعلی نبودن یک سند رسمی اطمینان حاصل کنیم؟

  1. ورود به سایت سازمان ثبت اسناد و املاک به نشانی ssaa.ir و یا این لینک
  2. انتخاب گزینه «تصدیق اصالت اسناد و اوراق دفاتر اسناد رسمی» از قسمت «خدمات الکترونیکی»
  3. وارد کردن شناسه سند و رمز تصدیق (مندرج در بالای برگه سند) و جستجو