ازدواج خواهر بنده دائم بوده ولی ثبت نشده، الان می‌خواهد از همسرش جدا شود، چه كار باید بكند؟

پرسش: ازدواج خواهر بنده دائم بوده ولی ثبت نشده، الان می‌خواهد از همسرش جدا شود، چه كار باید بكند؟ آیا توافقی می‌توانند از هم جدا شوند یا اینكه باید به مراجع قانونی مراجعه نمایند؟

 

پاسخ: اگر قصد دارند مطابق قانون این ازدواج ثبت و رسمی شود باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمایند و پس از صدور رای دادخواست طلاق توافقی ارائه نموده و از هم جدا شوند. چنانچه در مورد زوجیت، مدت و نوع آن اختلافی ندارند می‌توانند دادخواست طلاق توافقی به دادگاه خانواده ارائه نمایند و با توافق طلاق بگیرند.