آیا می‌توان وكالت بلاعزلی كه برای طلاق داده‌ایم را باطل كنیم؟

خیر، باتوجه به اینكه وكالت، بلاعزل است، دیگر نمی‌توان آن را باطل كرد مگر با توافق مجدد موكل و وكیل