آیا می‌توان وکالت بلاعزلی که برای طلاق داده‌ایم را باطل کنیم؟

خیر، باتوجه به اینکه وکالت، بلاعزل است، دیگر نمی‌توان آن را باطل کرد مگر با توافق مجدد موکل و وکیل