آیا شیربها و طلاهایی كه در دوران عقد برای زوجه خریداری شده است قابل استرداد به زوج است؟

پرسش: آیا شیربها و طلاهایی كه در دوران عقد برای زوجه خریداری شده است قابل استرداد به زوج است؟ در صورت قابل استرداد بودن چنانچه زوج بابت مهریه و نفقه به زوجه بدهكار باشد می‌توان شیربها و طلاها را بابت این بدهی برداشت؟

 

پاسخ: بستگی به شرایط و نحوه بخشش آن‌ها دارد، برای مطابقت شرائط آن با مساله خودتان به ماده ۱۰۳۷ و مواد ۷۹۵ به بعد قانون مدنی مراجعه فرمایید. در صورتی كه شیربها و طلاها قابل استرداد از طرف زوج باشند زوجه می‌تواند با درخواست قرار تامین نسبت به مهریه و یا نفقه گذشته از طریق دادگاه آنها را توقیف كند و پس از قطعی شدن حكم بابت طلب زوجه حساب می‌شود.