آیا دادگاه می‌تواند طلا و جواهرات و خریدهایی که داماد برای عروس کرده را به داماد برگرداند، چطور باید از قاضی این را بخواهیم؟

اگر شما دادخواست طلاق داده باشید از قاضی پرونده درخواست نمایید به این موضوع رسیدگی نماید، در غیر این صورت دادخواست جداگانه تنظیم نمایید. لازم به ذکر است در صورتیکه عین هدایا موجود باشد می‌توانید آنها را پس بگیرید.