آیا بیماری صرع جزء بیماری‌های صعب‌العلاج محسوب می‌شود؟ اگر محسوب می‌شود آیا حق طلاق به زن داده می‌شود و مهریه به او تعلق می‌گیرد یا خیر؟

تشخیص اینكه صرع جزء بیماریهای صعب‌العلاج هست یا خیر با پزشكی قانونی است. در خصوص مطالبه مهریه ارتباطی به بیماری همسرتان ندارد و هر زمان كه بخواهید می‌توانید مطالبه كنید.