آيا زني كه نفقه و مهريه‌اش را بگيرد همسرش مي‌تواند ازدواج مجدد كند؟

مرد باید ابتدا عدم تمكین همسرش را به دادگاه اثبات كند و بعد از آن دادخواست اذن ازدواج مجدد بدهد تا بررسی شود، لیكن بر اساس بند ۱۲ عقدنامه كه توسط مرد در قباله ازدواج به امضا رسیده است در صورت ازدواج مجدد، همسرش طبق این وكالت اعطایی حق طلاق را خواهد داشت.