آيا با پرداخت قسمتي از مهريه و يا اولين قسط مهريه، حق حبس از بين مي‌رود؟

در این مورد نظرات مختلفی وجود دارد و لیكن روال حاكم، دختر تا اتمام و دریافت كلیه مهریه‌اش حق حبس را دارد.