تعاریف و کلیات

حجر و محجورین

حجر و محجورین   ابتدا حجر و محجور و انواع محجورین را تعریف می کنیم، سپس به بحث تعیین سرپرست (قیم، ولی و ...) برای محجور می پردازیم و نهایتا به بررسی اعمال حقوقی آنها از منظر قانون می پردازیم.   محجور یعنی چه و به چه کسی محجور میگویم؟ محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده است و در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است، به عبارت دیگر...

مزاحمت تلفنی

مزاحمت تلفنی   یکی از جرایم شایع، مزاحمت تلفنی و سلب آرامش افراد از طریق تماس تلفنی می باشد. این جرم اعم از از تماس‌های  مکرر، سوت کشیدن، فوت کردن، الفاط رکیک به کار بردن و حتی اخبار کذب منتشر کردن است. به موجب ماده ٦٤١ قانون مجازات اسلامی برای آن مجازات حبس (از یک ماه تا شش ماه) و یا جزای نقدی  تعیین شده است. در صورت وقوع این جرم شاکی باید برای طرح شکایت به دفاتر خدمات قضایی یا پلیس امنیت...

تقسیم مال مشاع

تقسیم مال مشاع   اشاعه: اشاعه عبارت است از اجتماع حقوق چند نفر در مال و یا عین، در واقع چند نفر در مالکیت مالی با هم سهیم باشند.   اشاعه در 2 حالت ایجاد می شود:ارث (اشاعه قهری): صورتی است که ورثه در اموال باهم شریک میشوند و این شراکت تا زمان تقسیم ترکه ادامه دارد. اشاعه اختیاری: صورتی است که چند نفر با یکدیگر عین و یا مالی را به سبب موارد تملیکی مالک می‌شوند، مانند اینکه چند نفر باهم ملکی را...

تفاوت ضامن و ظهرنویس

تفاوت ضامن و ظهرنویس   ابتدا به تعریف ظهرنویس و ضمانت از منظر قانون تجارت، سپس به بررسی تفاوت این 2 موضوع و بیان آثار این تفاوت میپردازیم. از اینرو بهتر است در ابتدا مفهوم مسئولیت تضامنی روشن شود تا در ادامه تفاوت این دو موضوع بهتر درک شود:مسئولیت تضامنی: یعنی در صورت تعدد بدهکاران همه آنها در مقابل طلبکار مسئول هستند و طلبکار میتواند برای دریافت طلب خود به هرکدام از بدهکاران که خواست مراجعه کند. (همانند صرافی ها)الف) ظهرنویسی: ظهرنویسی عبارت است از...

نفقه

نفقه یکی از حقوق مالی مسلم زوجه (زن) در عقد نکاح نفقه میباشد.   تعریف نفقه قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی نفقه را این گونه تعریف کرده است:"نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، غذا، البسه، اثاث منزل، و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم درصورت عادت یا احتیاج به وسطه نقصان یا مرض"   پرداخت نفقه بر عهده کیست؟ قانونگذار در ماده 1106 قانون مدنی پرداخت نفقه را، در نکاح دائم از وظایف زوج (مرد)...

گواهی تجرد

گواهی تجرد   یکی از مهمترین اتفاقاتی که در عقد نکاح (ازدواج) ممکن است رخ بدهد بحث فریب دادن طرف مقابل است. از شایع ترین راه های فریب طرف دیگر در عقد نکاح، اعلام نکردن این موضوع است که طرفین قبلا ازدواج کرده اند و سابقه ی ازدواج دارند، زیرا برای بسیاری از افراد مجرد بودن طرف مقابل امری مهم و حیاتی است و عقد را بر این مبنا استوار میکنند. یکی از راه های جلوگیری از وقوع همچین اتفاقی و پیش گیری از...

حکم و قرار و تفاوت های حکم و قرار

حکم و قرار چیست و تفاوت های حکم و قرار   مقدمه: آرائی که توسط دادگاه ها صادر می شوند، به دو نوع قابل تقسیم اند. دسته اول احکام هستند و دسته دوم قرارها می باشند. بخش مهمی از تصمیماتی که توسط دادگاه صادر می شوند را احکام تشکیل می دهند. در واقع اصلی ترین هدف خواهان (کسی که دعوا را طرح میکند و مدعی است) از اقامه دعوی در دادگاه این است که در رابطه با دعوایی که در دادگاه مطرح کرده است حکم...

تفاوت دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی

تفاوت دادگاه تخصصی با دادگاه اختصاصی و دادگاه عمومی   دادگاه تخصصی به واقع یکی از شعب دادگاه عمومی است که به نوع خاصی از جرایم یا دعاوی رسیدگی می‏ کند: مانند دادگاه اطفال به عنوان نمونه می توان از دادگاه اطفال نام برد که در اصل شعبه ای از دادگاه های عمومی هستند اما تخصصاً به جرائم اطفال رسیدگی می کنند و طبق ماده 231 آئین دادرسی کیفری این امر (تخصصی بودن) مانع از ارجاع سایر پرونده ها به آن شعب نمی باشد. انواع دادگاه...

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟   خواهان شخصی است که به طرح ادعا می پردازد به طور مثال وقتی فردی طلبی از دیگری دارد می تواند با مراجعه به دادگاه به مطالبه طلب خود بپردازد در اصطلاح حقوقی به چنین شخصی خواهان گفته می شود. واخواه شخصی است که در مرحله دادرسی اولیه شرکت نداشته و رای به طور غیابی صادر شده است پس از ابلاغ رای به وی، به مدت بیست روز فرصت دارد به رای غیابی اعتراض نماید...

انواع وصیت نامه

انواع وصیت نامه آیا وصیت نامه ای که به خط کسی غیر از موصی نوشته شده، باطل است؟  بر اساس قانون، سه نوع وصیت داریم: وصیت نامه خود نوشت که باید سه شرط داشته باشد: اولا تمام آن به خط موصی باشد. ثانیا دارای امضاء موصی باشد. ثالثا دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی باشد. وصیت نامه سری که توسط موصی تنظیم شده و در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مهر و موم شده...