مواد مخدر

انواع مواد مخدر و روانگردان

مواد مخدر طبیعی ( تریاک، هروئین، حشیش، شیره تریاک) مواد مخدر طبیعی موادی است از که به صورت مستقیم از محصول گیاهان به دست می آید و بدون عملیات شیمیایی بر روی محصولات تولید می شود. مواد مخدر طبیعی را مواد مخدر سنتی هم می نامند زیرا مصرف آن از قدیم رایج بوده است. در قانون برای تعیین مجازات های رفتارهای مجرمانه، مجازات خفیف تری برای مواد مخدر طبیعی نسبت به مواد مخدر صنعتی در نظر گرفته شده است زیرا اثرات سوء آن...

مصرف مواد مخدر طبیعی و روانگردان

مصرف مواد مخدر طبیعی و روانگردان های صنعتی استعمال یا مصرف مواد مخدر به معنای وارد کردن این مواد به بدن است و استعمال به صورت کلی، جرم به وسیله نیست هر چند در استعمال برخی مواد مانند تریاک، راه های خاصی همچون فرو دادن دود آن از طریق وافور وجود دارد یا هروئین معمولاً از راه تزریق یا استنشاق از راه بینی مورد استفاده قرار می گیرد. استعمال مواد مخدر بر خلاف اعتیاد با یک بار مصرف کردن نیز تحقق می...

حمل و نقل مواد مخدر و روانگردان

حمل مواد مخدر و روانگردان های صنعتی حمل مواد مخدر یکی از رفتارهای فیزیکی مجرمانه است که به معنای جابه جا کردن مواد مخدر از یک نقطه به نقطه ی دیگر است جرم حمل کردن مواد مخدر یک جرم وسیله ای نیست تا وسیله ارتکاب جرم در آن تأثیر داشته باشد. اما چنانچه حمل مواد مخدر با وسیله نقلیه باشد، وسیله نقلیه به نفع دولت ضبط می شود. با توجه به این که حمل مواد از داخل به خارج و بالعکس را...

نگهداری و اخفای مواد مخدر

نگهداری و اخفاء مواد مخدر، دو رفتار فیزیکی هستند که عنصر مادی این جرم را تشکیل می دهند اما در مورد ماهیت و رابطة این دو نوع رفتار اختلاف نظر وجود دارد و این اختلاف ناشی از معنای لغوی و عرفی آن ها و نیز نحوة بیان قانونگذار است. می توان گفت رابطة میان آن ها رابطة عموم و خصوص مطلق می باشد یعنی واژه نگهداری معنای عامی دارد که شامل مخفی کردن نیز می شود زیرا مخفی کردن هم نوعی...

خرید و فروش مواد مخدر و روانگردان

به طور کلی مجازات خرید و فروش مواد مخدر طبیعی با صنعتی تفاوت دارد و علت این امر هم خطرناک تر بودن مواد مخدر صنعتی نسبت به طبیعی است. همچین مجازات خرید و فروش مواد مخدر طبیعی نیز متفاوت است که به شرح ذیل است:خرید مواد مخدر طبیعی به موجب ماده 5 هركس تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده 4 را خرید، نگهداری، مخفی یا حمل كند با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد و تبصره ذیل همین‌...

ساخت و تولید مواد مخدر

تولید تولید به معنای به وجود آوردن و خلق کردن چیزی است. در این جا تولید، منحصر به عملیاتی است که بر روی محصولات گیاهان مواد مخدر صورت می گیرد و این عملیات مربوط به بعد از کشت است یعنی زمانی که بذر خشخاش یا شاهدانه یا کوکا، در خاک کاشته شد و رویید و محصول آن آماده برداشت شد. به عملیات برداشت و تبدیل محصول گیاهی به ماده مخدر مانند تریاک و حشیش و کوکائین، تولید گفته می شود و...

مجازات ها، تبدیل و تخفیف

مجازات ها مجازات هایی که در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، پیش بینی شده است عبارتند ازاعدام حبس (دائم و موقت) شلاق محکومیت مالی مصادره اموالمجازات هایی که در قانون فوق الذکر پیش بینی شده است با توجه به سوابق فقهی و مواد 14 تا 34 قانون مجازات از نوع مجازات تعزیزی است. مجازات های تعزیری محدودیتی از نظر شدت مجازات ندارند. پس نیازی نیست که مجازات اعدام به عنوان مصادیق محاربه که مجازاتی حدی است در نظر...

جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب

جرم هایی که در صلاحیت دادگاه انقلاب است الف- توهین به امام خمینی و رهبر انقلاب ب- جاسوس به نفع كشور های خارجی ج- جرایم مربوط به قاچاق كالا د- جرایم مربوط به مواد مخدر(وارد كردن، خرید و فروش و توزیع و...) ه- اقدام و توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران و- اقدام مسلحانه و ترور و تخریب اماكن و موسسات به قصد مقابله و رویارویی با نظام ز- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و محاربه و افساد فی الارض.

محاربه و فساد فی الارض

محاربه و فساد فی الارض یكی از جرایمی كه رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی می باشد، محاربه و افساد فی الارض می باشد. منظور از محاربه و افساد فی الارض (فساد در زمین) جرایمی است كه برای مقابله و مقاومت در برابر حكومت اسلامی صورت می گیرد. جرایم زیر از جمله موارد محاربه می باشد: الف- هر كس برای ایجاد ترس و وحشت و سلب آزادی و امنیت مردم دست به اسلحه ببرد (چه سلاح گرم مثل تفنگ و...

جرایم مربوط به مواد مخدر، قاچاق و مصادره

تعریف قاچاق - قاچاق به معنای وارد كردن و خارج كردن كالا از كشور بدون مجوز و بدون پرداخت حقوق و عوارض گمركی می باشد. شیوه حمل و نقل فرقی ندارد. قاچاق می تواند از طریق كشتی هواپیما، كامیون، كانتینر، و یا با پای پیاده و بر دوش مردم محقق شود. - قاچاق ارز نیز به معنای ورود و خروج ارز بدون مجوز و یا خارج از اندازه مجاز می باشد. جرایم مربوط به مواد مخدر طبق قانون مبارزه با مواد مخدر، اعمال زیر...