مالیات

انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی

انواع رسیدگی به اختلاف مالیاتی   رسیدگی ماهیتیمراجع حل اختلاف مالیاتی می توانند به طور ماهوی وارد پرونده شده و رای مقتضی اعم از تایید، تعدیل، قرار رسیدگی مجدد، رفع تعرض یا تجدید دعوت صادر نمایند.   رسیدگی شکلیشورای عالی مالیاتی و دیوان عدالت اداری فقط به آراء قطعی از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مودی یا اداره امور مالیاتی به شرحی که گفته شد رسیدگی می نمایند.   رسیدگی شکلی و ماهیتیهیأت موضوع ماده ۲۱۶...

اظهارنامه مالیاتی

اظهارنامه مالیاتی اظهارنامه مالیاتی فرمی است که به صورت استاندارد از سوی سازمان امور مالیاتی تنظیم و جهت دریافت اطلاعات درآمدی و هزینه ای در اختیار مودیان محترم قرار میگیرد. پیش زمینه تسلیم اظهار نامه مالیاتی بطور معمول، ثبت نام در سامانه دریافت کد اقتصادی می باشد. اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی)، می بایستی جهت تسلیم الکترونیکی اظهارنامه مالیاتی، در سامانه مذکور ثبت نام نموده تا اجازه ارسال اطلاعات مربوطه را بصورت الکترونیکی داشته باشند. بسته به نوع درآمد یا...

مالیات بر ارث

تعریف مالیات بر ارث:  وقتی شخصی فوت می کند اموال و دارایی های به جا مانده از او که طبق قانون مشمول مالیات می باشند، تحت عنوان مالیات بر ارث رسیدگی می شوند. این مالیات از انواع مالیات بر دارایی محسوب می شود وظیفه ارسال اظهار نامه مالیات برارث با توجه به  ماده 26 قانون مالیات های مستقیم  وراث متوفی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولی یا امین یا قیم یا نماینده قانونی آنها موظفند به منظور كسر هزینه های كفن و دفن...

قانون مالیات اشخاص حقوقی

مالیات اشخاص حقوقی نرخ مالیات اشخاص حقوقی ماده ۱۰۵- جمع درآمد شركت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایر اشخاص حقوقی كه  از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و كسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی كه طبق مقررات این قانون دارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد (%۲۵) خواهند بود. تبصره ۱- در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری كه به منظور تقسیم سود...

مالیات بر درآمد املاک

مالیات بر درآمد املاک اموال مشمول مالیات بر املاکمالیات بر درآمد اجاره املاک مالیات بر مستغلات خالی مالیات نقل و انتقال املاک را شامل می‌شود.مالیات بر درآمد اجاره املاک الف) مالیات اجاره دست اول: مالیاتی است که به درآمد تحصیل‌شده اشخاص حقیقی و حقوقی بابت اجاره املاک و مستغلات در ایران تعلق می‌گیرد و در واقع موجر مالک می‌باشد.درآمد مشمول مالیات مستغلات (اجاره دست اول) بر اساس ماده 54 قانون مالیات‌ها درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجاره واگذار می‌شود عبارت است از...

قانون مالیات بر درآمد مشاغل

مالیات بر درآمد مشاغل درآمد مشمول مالیات ماده ۹۳ درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. تبصره - درآمد شركت‌های مدنی (اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در صورتی كه عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد. ماده 94 درآمد مشمول...

کاهش مالیات و معافیت های مالیاتی

معافیت‌های مالیاتی اشخاص زیر به استناد ماده ۲ قانون مالیات‌های مستقیم از پرداخت مالیات معاف می‌باشند:وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی دستگاههای اجرایی شهرداری‌ها مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع مالیات‌های مستقیم هستند.علاوه بر اشخاص فوق معافیت‌های دیگری نیز در متن قانون مالیات‌های مستقیم به شرح جدول زیر در نظر گرفته شده است که با مراجعه به لینک هر ماده در لیست زیر می‌توانید از جزئیات معافیت‌های در نظر گرفته شده مطلع شوید. هدف: جلوگیری از پیچیدگی مالیاتی ماده 2 :اشخاص زیر مشمول پرداخت مالیات‌های موضوع این...

پیگیری پرونده های مالیاتی

مالیات مشاغل درآمد مشمول مالیات  ماده ۹۳ درآمدی كه شخص حقیقی از طریق اشتغال به مشاغل یا به عناوین دیگر غیر از موارد مذكور در سایر فصل‌های این قانون در ایران تحصیل كند پس از كسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد مشاغل می‌باشد. تبصره - درآمد شركت‌های مدنی(اعم از اختیاری یا قهری) و همچنین درآمدهای ناشی از فعالیت‌های مضاربه در  صورتی كه عامل (مضارب) یا صاحب سرمایه شخص حقیقی باشد تابع مقررات این فصل می‌باشد. ماده ۹۴ درآمد مشمول مالیات مؤدیان...

اخذ مفاصا حساب مالیاتی

مفاصا حساب مالیاتی برگه ای است که مودیان پس از پرداخت مالیات خود و عبور از مراحل قانونی از سازمان مالیاتی دریافت می کنند. البته باید توجه داشت که اکثر مفاصا حساب های صادره در حکم تسویه حساب قطعی نمی باشد و صرفاً جهت ارائه به سازمان ها و نهاد های دیگر اعتبار دارد. مدارک واطلاعات مورد نیاز:درخواست مؤدی مبنی بر صدور مفاصا حساب مالیاتیفرمهای مورد استفاده:تهیه خلاصه وضعیت پرونده فرم گواهی موضوع ماده 235 ق.م.م مراحل انجام فرایند:درخواست...