Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
خانواده - موسسه حقوقی زعیم عدالت

خانواده

حجر و محجورین

حجر و محجورین

  ابتدا حجر و محجور و انواع محجورین را تعریف می کنیم، سپس به بحث تعیین سرپرست (قیم، ولی و ...) برای محجور می پردازیم و نهایتا به بررسی اعمال حقوقی آنها از منظر قانون می پردازیم.  

محجور یعنی چه و به چه کسی محجور میگویم؟

محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده است و در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع...

نفقه

نفقه

یکی از حقوق مالی مسلم زوجه (زن) در عقد نکاح نفقه میباشد.  

تعریف نفقه

قانونگذار در ماده 1107 قانون مدنی نفقه را این گونه تعریف کرده است:

"نفقه عبارت است از همه نیاز های متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل مسکن، غذا، البسه، اثاث منزل، و هزینه های بهداشتی و درمانی و خادم درصورت عادت یا احتیاج به وسطه نقصان یا مرض"

 

پرداخت نفقه بر عهده کیست؟

قانونگذار در...

انواع وصیت نامه

انواع وصیت نامه آیا وصیت نامه ای که به خط کسی غیر از موصی نوشته شده، باطل است؟

  بر اساس قانون، سه نوع وصیت داریم:

وصیت نامه خود نوشت که باید سه شرط داشته باشد:

اولا تمام آن به خط موصی باشد.

ثانیا دارای امضاء موصی باشد.

ثالثا دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی باشد.

وصیت نامه سری که توسط موصی تنظیم شده و در اداره ثبت یا دفاتر اسناد رسمی مهر و...

شرایط فرزندخواندگی چیست؟

شرایط فرزندخواندگی چیست؟

چه کسانی می‌توانند فرزندخوانده داشته باشند؟

در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بد سرپرست (مصوب سال 1392) و آیین‌نامه اجرایی آن (مصوب سال 1394)، متقاضیان سرپرستی کسانی همچون زوجین نابارور و بدون فرزند، زوجینی که فقط یک کودک دارند و همچنین زنان و دختران مجرد بالای ۳۰ سال ذکر شده اند؛ در حالی که پیش از آن در قانون قبلی تنها زوجینی که پنج سال...

شرایط ازدواج مجدد زوج

شرایط ازدواج مجدد

  منظور از ازدواج مجدد اختیار نمودن زن دیگر با وجود داشتن همسر توسط شوهر می باشد و ازدواج مجدد شخصی که به دلیل فوت یا طلاق همسر خود، ازدواج میکند را شامل نمی شود.

پرسش: آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟

پاسخ: ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر...

حضانت فرزند

حضانت فرزندان

حضانت چیست؟

حضانت در لغت: به معنای تربیت طفل و حفظ و نگهداری وی است و در اصطلاح عبارت است از: ولایت و سلطنت بر تربیت طفل و متعلقات آن از قبیل نگهداری کودک، گذاشتن آن در بستر، پاکیزه نگه داشتن، شستن جامه‌های او و مانند آن. حضانت، نگهداری و مراقبت جسمی، روحی، مادی و معنوی اطفال و تعلیم و تربیت آنان محسوب می‌شود که به موجب ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ایران «نگاهداری اطفال هم حق...

قانون جدید سهم الارث زنان

قانون جدید سهم الارث زنان

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 6 بهمن 1387 ماده 946 قانون مدنی را به شکل زیر اصلاح کرد: بر اساس ماده 946 قانون مدنی زوجه از همه اموال زوج ارث می‌برد و زوجه در صورت فرزند دار بودن زوج، یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان را به ارث می‌برد و در صورتی که زوج، هیچ فرزندی نداشته باشد، سهم زوجه...

نحوه اخذ گواهی انحصار وراثت

نحوه اخذ و صدور گواهی انحصار وراثت

انحصار وراثت یعنی چه؟

وقتی عده‌ای بعد از فوت یکی از نزدیکانشان انحصار وراثت می‌کنند، یعنی منحصر بودن آنها در ارث بردن از فرد متوفی از نظر قانونی را ثابت کرده و در ضمن دادگاه سهم‌الارث هر یک از آنها را مشخص می‌کند. این موضوع در یک برگه از طرف دادگاه بیان می‌شود که اصطلاحا به آن گواهی انحصار وراثت می‌گویند. در اصطلاحات حقوقی کلمه «ترکه» یا «ما ترک» به معنی همان...

امور حسبی چیست؟

امور حسبی

امور حسبی، اصطلاحی در فقه و حقوق اسلامی است که به کلیه امور پسندیده‌ای گفته می‌شود که شرع و قوانین اسلام خواستار اجرای آن‌ها شده اما شخص خاصی را مسئول آن‌ها ندانسته‌است. حمایت از افراد بی‌سرپرست به صورت تعیین قیم و نظارت بر اعمال قیم، امور مربوط به ارث و وصیت و اداره اموال افراد مفقودالاثر مثال‌هایی از امور حسبی هستند. امور حسبی مربوط به احوال شخصیه است و در آن به اموری نظیر قیمویت، ترکه میت، غائب...

جهیزیه و استرداد جهیزیه

جهیزیه و استرداد جهیزیه

استرداد جهیزیه

دعوایی که در خصوص جهیزیه همیشه مطرح بوده است این است که زن در زمان طلاق قصد دارد که جهیزیه ای که به خانه مرد آورده است را از او بگیرد که در این مواقع هم مرد قصد دارد که مقداری از آنها را برای خود نگه دارد و بعضی از مردان هم ادعا میکنند که این وسایل توسط آنها خریداری شده است. مطابق قانون زوج در صورت استفاده درست، نسبت به عین...