واژه ها و تعاریف حقوقی

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟

معنی خواهان و واخواه در دعوای حقوقی چیست؟   خواهان شخصی است که به طرح ادعا می پردازد به طور مثال وقتی فردی طلبی از دیگری دارد می تواند با مراجعه به دادگاه به مطالبه طلب خود بپردازد در اصطلاح حقوقی به چنین شخصی خواهان گفته می شود. واخواه شخصی است که در مرحله دادرسی اولیه شرکت نداشته و رای به طور غیابی صادر شده است پس از ابلاغ رای به وی، به مدت بیست روز فرصت دارد به رای غیابی اعتراض [...]

ادامه مطلب...

باز ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟

بازﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﭼﯿﺴﺖ؟   ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮ ﺩﺭ ﻣﻬﻠﺖ ﻣﻘﺮﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﺤﻘﺎﻗﯽ ﺧﻮﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﮑﻨﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﺁﻥ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻭ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮔﺮﺩﺩ . ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﻣﻌﺎﺩﻝ ﺭﯾﺎﻟﯽ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﻃﯽ ﯾﮑﺴﺎﻝ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻄﻮﺭ ﻣﻌﻤﻮﻝ ﺩﺭ ﺍﺯﺍﯼ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﯾﮏ ﺭﻭﺯ ﺣﻘﻮﻕ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﺯ ﺧﺮﯾﺪ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﻻﺯﻡ ﺑﻪ ﺫﮐﺮ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ۹ ﺭﻭﺯ ﺍﺯ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﺸﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺳﺎﻝ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﻣﺮﺧﺼﯽ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ﺑﻌﺪ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮﺩ . ﺩﺭ [...]

ادامه مطلب...

مرور زمان در جرایم کیفری چگونه است؟

مرور زمان در جرائم کیفری چگونه است؟ مرور زمان در جرایم کیفری به سه دسته تقسیم می‌شود: مرور زمان تعقیب: (ماده ۱۰۵ مصوب 1392/2/1) الف- جرائم تعزیری درجه ۱ حبس بیش از بیست و پنج سال، جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال، مصادره کل اموال، انحلال شخص حقوی ب - جرائم تعزیری درجه ۲ حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال با انقضای ۱۵ سال ج- جرائم تعزیری درجه ۳ حبس بیش از ده تا پانزده سال، جزای نقدی بیش از یکصد و هشتاد [...]

ادامه مطلب...

قباله و انواع آن

قباله و انواع آنقباله سند معامله و عقد و سند مالکیت. (از اصطلاحات قدیم است) سند نکاح را قباله نکاح می گفتند بنابراین اصطلاح مذکور  اختصاص به عقود مالى ندارد و منحصر به مدرک مالکیت هم نیست زیرا سند حاکی از اجاره مزرعه یا خانه را هم قباله می گفتند. و حتى اوراق دعوى را قباله دعوی میگفتند.قباله قراردادی است که به موجب آن یکی از دو شریک در درخت (یا درختان یا باغ) میوه تعهد کند که در مقابل [...]

ادامه مطلب...

شرایط ازدواج مجدد زوج

شرایط ازدواج مجدد  منظور از ازدواج مجدد اختیار نمودن زن دیگر با وجود داشتن همسر توسط شوهر می باشد و ازدواج مجدد شخصی که به دلیل فوت یا طلاق همسر خود، ازدواج میکند را شامل نمی شود. پرسش: آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟ پاسخ: ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53، اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که مرد نمی‌تواند با [...]

ادامه مطلب...

انواع خیار فسخ قرارداد

اختیارات فسخ قرارداد در قانون مدنی   خیارات در قرارداد یعنی چه؟ خیار به معنی اختیار فسخ قرارداد است. توضیح اینکه؛ قانون مدنی در برخی از عقدها (قراردادها) به طرفین یا یکی از طرفین قرارداد، اختیار فسخ داده است. به عنوان مثال ماده 369 قانون مدنی به یازده خیار (اختیار فسخ) تصریح دارد:خیار مجلس خیار حیوان خیار شرط خیار تاخیر ثمن خیار رویت تخلف وصف خیار غبن خیار عیب خیار تدلیس خیار تخلف شرط خیار تبعض صفقه  خیار مجلس هر یک از طرفین بعد از منعقد شدن قرارداد در جلسه عقد و مادام که از [...]

ادامه مطلب...

مجازات سرقت

مجازات سرقت سرقت در حقوق کیفری به معنی ربودن مال دیگران است.سرقت مستوجب حد چنانچه سرقت دارای تمام شرایط ماده 268 قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) باشد سرقت حدی بوده و مجازات جرم سرقت حدی در دفعه اول قطع چهار انگشت دست راست در نوبت دوم قطع پای چپ به میزان نصف قدم و در مرتبه سوم حبس ابد و در مرتبه چهارم اعدام است. ( ماده 278 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) ماده 268 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: « ماده [...]

ادامه مطلب...

تفاوت دادگستری، دادسرا و دادگاه

دادگستری چه فرقی با دادسرا و دادگاه دارد مقدمه دادگستری به مجموعه یک حوزه قضایی شهر یا شهرستان گفته می شود که به اصطلاح عام می گویند دادگاه. در اکثر شهرستانها دادگستری شامل 2 مجموعه مجزا از هم می باشد این دو مجموعه دادگاه و دادسرا می باشد که هر یک مقررات مربوط به خود را دارند. معمولا دادگاه شامل شعبه حقوقی و جزایی است. و دادگاه انقلاب، دادگاه اطفال و دادگاه خانواده هم داریم. تذکر: در شهرهای کم جمعیت معمولا یک شعبه دادگاه [...]

ادامه مطلب...

تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ

تفاوت فسخ، تفاسخ و انفساخ در قراردادها چند اصطلاح حقوقی پرکاربرد وجود دارد و گاهی نیز طرفین بسته به توافق و یا شرایط قراردادی در نوشتن قرارداد یا درج در قسمت توضیحات از آنها استفاده می‌کنند و بعضا بدون اطلاع از معنی و مفهوم این اصطلاحات یکی را به جای دیگری قید می‌کنند. از جمله این اصطلاحات همین سه اصطلاح موضوع این نوشتار مختصر می‌باشد یعنی؛ فسخ، تفاسخ و انفساخ حال جهت روشن شدن معنی و مفهوم این سه اصطلاح حقوقی در [...]

ادامه مطلب...

اظهار نامه

اظهار نامه اظهارنامه چیست؟ اظهارنامه یک سند عادی و یک وسیله رسمی مطالبه حق است که به طور رسمی به شخص دیگری ابلاغ می‌شود. برابر ماده 156 قانون آیین دادرسی مدنی هرکس می تواند حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید همچنین هرکس می تواند اظهارات خود را راجع به معاملات یا تعهدات خود یا دیگران به طور رسمی به وسیله اظهارنامه به دیگران اعلام نماید. بنابراین محتوای آن یک سند عادی محسوب می‌شود اما شیوه اطلاع رسانی [...]

ادامه مطلب...