خانواده

ممنوع الخروج کردن زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه

ممنوع الخروج کردن زوج به دلیل عدم پرداخت مهریه   در دعاوی مهریه از 2 روش می توان زوج را ممنوع الخروج کرد:الف) دادگاه:پس از محکومیت زوج در دعوای مهریه، او مکلف است مهریه را مطابق حکم دادگاه به زوجه بپردازد. در صورتی که زوج از اجرای حکم دادگاه امتناع نماید، زوجه می تواند به استناد ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی درخواست ممنوع الخروج کردن زوج را از دادگاه بنماید.   ماده 23 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی: "مرجع اجرا کننده...

راه های وصول مهریه

راه های وصول مهریه   پس از واقع شدن عقد؛ زن مالک مهر می شود. مهریه در یک تقسیم بندی تقسیم می شود به:مهریه عندالمطالبه:یعنی بعد از این که زوجه مالک مهریه شد، به مجرد مطالبه او، زوج مکلف به پرداخت مهریه می باشد.مهریه عندالاستطاعه:یعنی وصول مهریه موکول به اثبات توانایی و استطاعت مالی زوج می باشد و زوجه باید توانایی مالی زوج را اثبات کند.   زوجه از چه طریق می تواند اقدام به وصول مهریه کند؟ با توجه به تصویب " آیین نامه اجرایی...

حجر و محجورین

حجر و محجورین   ابتدا حجر و محجور و انواع محجورین را تعریف می کنیم، سپس به بحث تعیین سرپرست (قیم، ولی و ...) برای محجور می پردازیم و نهایتا به بررسی اعمال حقوقی آنها از منظر قانون می پردازیم.   محجور یعنی چه و به چه کسی محجور میگویم؟ محجور از ریشه حجر و به معنی منع و بازداشتن برگرفته شده است و در اصطلاح حقوقی به کسی گفته می شود که از بخشی از تصرفات و اعمال حقوقی منع شده‌است، به عبارت دیگر...

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه

حذف نام همسر قبلی از شناسنامه طبق مقررات جاری هر شخصی که ازدواج دائم می کند مکلف است ازدواجش را به ثبت برساند و الا مطابق ماده 645 (871) قانون مجازات اسلامی، اگر ثبت نکند به حبس تا یکسال محکوم می شود. بنابراین پس از اینکه نکاح به طور صحیح واقع و صیغه جاری شد، طبق قانون باید در دفتر رسمی ازدواج به ثبت برسد و مراتب در شناسنامه زن و مرد قید گردد. بدیهی است در صورت عدم ثبت ازدواج دائم در...

مراحل تغییر نام و نام خانوادگی و تغییر سن

تغییر نام و نام خانوادگی گاهی افراد به جهت حفظ منزلت اجتماعی و نیز جلوگیری از بروز برخی مشکلات در روابط با دیگران تصمیم به تغییر نام کوچک و یا نام خانوادگی می گیرند که چگونگی آن، موضوع این بخش است. به موجب ماده 40 قانون ثبت احوال تغییر نام خانوادگی اشخاص منحصرا با تصویب سازمان ثبت احوال کشور خواهد بود. اشخاص زیر می‌توانند درخواست تغییر نام خانوادگی نمایند:نام خانوادگی بیش از دو کلمه و یا بیش از یک کلمه و یک...

مراحل دریافت شناسنامه

مراحل دریافت شناسنامه   بدون تردید شناسنامه هر شخصی تقریباً مرز بین بودن و نبودن و سند هویت وی و همچنین محل درج رسمی وقایع حقوقی تولد، مرگ، ازواج و طلاق تلقی می شود. در واقع از جمله حقوق اولیه هر انسانی داشتن هویتی روشن و شفاف است و شناسنامه برگ هویت هر انسان است و شخص فاقد شناسنامه مانند كسی است كه وجود ندارد. به علاوه این سند نشان از نسب، فامیل و اهمیت داشتن آن تا حدی است که دریچه...

جهیزیه

جهیزیه   قوانین در خصوص جهیزیه چیزی بیان نکرده اند، جهیزیه از مواردی است که کاملا ناشی از عرف و رسوم مردم کشور ما می باشد که در هر منطقه و شهر از کشور رسوم و عرف خاص خود را دارد.   تعریف جهیزیه: به طور کلی جهیزیه عبارت است: از مالی که زوجه( زن) در هنگام ازدواج با خود به منزل زوج (مرد) میبرد.   سوالی که در اینجا پیش می آید، این است کهآیا زوجه مکلف است مال و اموالی برای استفاده در زندگی مشترک...

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقه

طلاق به دلیل عدم پرداخت نفقهدر عقد طلاق و عدم پرداخت نفقه زوج نسبت به زوجه یک سری تکالیف مالی دارد از مهمترین آن نفقه می باشد. نفقه عبارست از هزینه خوراک و پوشاک و مسکن و ... در حد عرف و شان زوجه. به مجرد وقوع نکاح مرد مکلف به پرداخت نفقه می باشد. اگر زوج به این تکلیف عمل نکرد زوجه میتواند از دادگاه درخواست طلاق کند، در بند اول شروط ضمن عقد مذکور در عقد نامه ها قید شده است اگر...

طلاق به دلیل اعتیاد زوج

طلاق به دلیل اعتیاد زوج   از جمله مواردی که قانونگذار صراحتا به زوجه اجازه طلاق داده است اعتیاد شوهر میباشد بند 2 تبصره ماده 1130 قانون مدنی: «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا...

دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زوجه

دادخواست طلاق به دلیل عسر و حرج زوجهعسر و حرج به معنایی سختی و مشقت می باشد. قانون گذار به زوجه اجازه داده است در مواردی که زندگی مشترک باعث عسر و حرج برای او می شود از دادگاه درخواست طلاق کند. ماده 1130 قانون مدنی این حکم را بیان کرده است و تبصره آن مصادیق عسر و حرج را ذکر است "در صورتي كه دوام زوجيت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وي مي تواند به حاكم شرع مراجعه و تقاضاي طلاق...