قوانین و مقررات انتخابات

مجموعه قوانین و مقررات انتخابات، قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری، قوانین و مقررات انتخابات مجلس شورا، قوانین و مقررات شوراهای اسلامی شهر و روستا، آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری، دستورالعمل های تبلیغاتی انتخابات، آخرین اصلاحات قوانین انتخابات ریاست جمهوری،

مجموعه قوانین و مقررات انتخابات، قوانین و مقررات انتخابات ریاست جمهوری، انتخابات مجلس شورا، شوراهای اسلامی شهر و روستا، آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا، آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری، دستورالعمل های تبلیغاتی انتخابات، آخرین اصلاحات قوانین انتخابات ریاست جمهوری،

آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا ۱۳۹۶

دانلود فایل pdf آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا 1396 شورا در قانون اساسی از قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1358/9/12 اصل ششم: در جمهوري اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود از راه انتخابات: انتخابات رئیس جمهور، نمایندگان مجلس شوراي اسلامی، اعضاي شوراها و نظائر اینها یا از راه همه پرسی در مواردي که در اصول دیگر این قانون معین گردد. اصل هفتم: طبق دستور قرآن کریم « و امرهم شوري بینهم » « و...

آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶

دانلود فایل pdf آخرین اصلاحات مربوط به قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ «قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران» مصوب 1364/4/5 با اصلاحات بعدی فصل اول - کلیات ماده 1 - دوره ریاست جمهوري اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبري آغاز می گردد. ماده 2 - اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شوراي نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبري تقدیم میگردد. ماده 3 - (اصلاحی 91/10/26) - وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم (131) قانون اساسی...

دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی

دانلود فایل pdf دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامی سال 95 دستورالعمل تبلیغات انتخابات پنجمین دوره شوراهای اسلامیردیفمصادیق غیرمجاز در تبلیغاتمستند قانونی1 نوشتن و یا اظهار مطالب خلاف واقع. بند 1 ماده 62 آ. شبند 1 ماده 63 آ.ر2 هر گونه پلاکارد با ابعاد بیشتر از 70×100 سانتی متر (جز در محل ستاد تبلیغاتی) و همچنین دیوار نویسی، راه اندازي کاروان هاي تبلیغاتی و استفاده از بلندگو خارج از محل سخنرانی و یا ستاد تبلیغاتی انتخاباتی. بند 2 ماده 62 آ. شبند 2 ماده...

دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوری

دانلود فایل pdf دستورالعمل تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری دستور العمل تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره ریاست جمهوريردیفمصادیق مجاز در تبلیغات 1 مطبوعات دولتی یا مطبوعاتی که به نحوي از بودجه عمومی استفاده می کنند می توانند در راستاي تشویق مردم به شرکت در انتخابات، آگهی مبنی بر تشویق به مشارکت انتخاباتی سازمان ها، نهادها، احزاب و گروه ها را منعکس نمایند.2 پخش تراکت، نصب پوستر و بنر توسط سازمان ها، نهادها، اقشار،گروه ها، جمعیت ها و احزاب قانونی بدون ذکر نام و عکس کاندیداها صرفاً...

آخرین اصلاحات قوانین انتخابات ریاست جمهوری ۱۱-۱۰-۹۵

دانلود فابل pdf قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 1364 با اصلاحات 1395 « قانون انتخابات ریاست جمهوري اسلامی ایران » مصوب 1364/4/5 با اصلاحات بعدی فصل اول ـ کلیات ماده 1 ـ دوره ریاست جمهوري اسلامی ایران چهار سال است و از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه وسیله مقام رهبري آغاز می گردد. ماده 2 ـ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط شوراي نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبري تقدیم میگردد. ماده 3 (اصلاحی 91/10/26) ـ وزارت کشور در غیر موارد اصل یکصد و سی و یکم...