قوانین تجاری

مجموعه قوانین تجاری، با آخرین اصلاحات، قانون تجارت، قانون دریایی،قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، قانون تجارت الکترونیکی، قانون چک، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون اصلاح قانون دریایی ایران،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،

مجموعه قوانین تجاری، با آخرین اصلاحات، قانون تجارت، قانون دریایی،قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، قانون تجارت الکترونیکی، قانون چک، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون اصلاح قانون دریایی ایران،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،

مجموعه قوانین تجاری، با آخرین اصلاحات، قانون تجارت، قانون دریایی،قانون ثبت اختراعات و طرح های صنعتی و علائم تجاری، قانون تجارت الکترونیکی، قانون چک، قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)، قانون اصلاح قانون دریایی ایران،قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران،

متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰

دانلود فایل pdf متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1400 متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1400   ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.» حذف می شود. ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱مکرر) قانون، عبارت «در مورد چک‌هایی...

آیین نامه اجرایی شناسایی و توقیف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی

دانلود فایل pdf آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398 آيين نامه اجرایی شناسایی و توقيف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398  مرجع تصويب: قوه قضائيه       دوشنبه،٣١ تير ١٣٩٨ شماره ويژه نامه: ١١٧٩ سال هفتاد و پنج شماره ۶۵۶٢١ آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی شماره ١٠٠/٣۴١٩۴/٩٠٠٠ ۶٢/۴/١٣٩٨ در اجرای تبصره ١ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1395،...

قانون داوری تجاری بین المللی

دانلود فایل pdf قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 قانون داوری تجاری بین المللی ‌ ‌فصل اول - مقررات عمومی ‌ ماده 1- تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد: ‌     الف - داوری عبارت است از: رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا‌ انتصابی. ‌     ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه: یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین...

مفادی از مواد قانون تجارت در ارتباط با برات،سفته و چک

مفادی از مواد قانون تجارت در ارتباط با برات - فته طلب (سفته) و چک  فصل اول -  برات مبحث اول - صورت برات   ماده 223 برات علاوه بر امضا یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:قید کلمه (برات) در ورقه تاریخ تحریر (روز و ماه و سال) اسم شخصی که باید برات کننده را تادیه نماید تعیین مبلغ وجه برات تاریخ تادیه وجه برات مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر. اسم شخصی...

متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷

دانلود فایل pdf متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1397       ماده 1- متن زیر به عنوان تبصره به ماده (1) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی آن الحاق می‌گردد: تبصره - قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد، راجع به چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، اقدامات...

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور    حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره 50547/54293 مورخ 1393/5/19 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور که با عنوان لایحه یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 1394/2/1 و تأیید شورای محترم...

قانون امور گمرکی

دانلود فایل pdf متن قانون امور گمرکی موصوب 1390 قانون امور گمرکی شماره 373/57445 جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران  عطف به نامه شماره 43174/164572 مورخ 1388/8/18 در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون‌اساسی جمهوری ‌اسلامی ‌ایران قانون امور گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس‌ شورای ‌اسلامی تقدیم گردیده بود با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 1390/8/22 و تأیید شورای محترم نگهبان به پیوست ابلاغ می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی شماره180531 1390/9/22 وزارت امور اقتصادی...

قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

دانلود فایل pdf قانون عمليات بانکي بدون ربا (بهره) مصوب 1362 قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)   فصل اول (اهداف و وظایف نظام بانکی در جمهوری اسلامی ایران) ماده ۱ - اهداف نظام بانکی عبارتند از:استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل (با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد اقتصاد کشور. فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاست ها و برنامه های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. ایجاد تسهیلات...

قانون دریایی

دانلود متن pdf قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱ قانون دریایی مصوب ۱۳۴۳ با اصلاحات و الحاقات ۱۳۹۱ فصل اول - تابعیت و ثبت کشتی قسمت اول - تابعیت ماده 1 - ( اصلاحی ۱۳۹۱ ) شرایط تابعیت کشتیهر کشتی دریاپیما (‌اعم از اینکه ساختمان آن پایان یافته و یا در دست ساختمان باشد) که ظرفیت غیر خالص ثبت شده آن حداقل ۲۵ تن و ‌واجد شرایط ذیل باشد می تواند بر طبق مقررات این قانون به ثبت رسیده و تابعیت ایرانی...

قانون اصلاح قانون دریایی ایران

دانلود فایل pdf قانون اصلاح قانون دریایی قانون اصلاح قانون دریایی ایران ماده ۱ - در مواد (۱)، (۱۷) و (۲۱) قانون دریایی ایران مصوب 1343/6/29 عبارات « پرچم ملی ایران » و « پرچم ایران » به عبارت « پرچم جمهوری اسلامی ایران » اصلاح می شود. ماده ۲ - ماده (۱۳) قانون به شرح زیر اصلاح می شود: ماده ۱۳ - حق الثبت حق الثبت و سایر حقوقی كه برای ثبت اسناد و مدارك كشتی باید پرداخت شود به شرح زیر است:      الف...