قوانین

آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان

متن کامل آیین نامه اجرایی قانون رتبه بندی معلمان   ماده 1- رتبه بندی معلمان مطابق قانون نظام رتبه بندی معلمان و این آیین نامه به منظور افزایش کیفی فرایند تعلیم و تربیت، اعتلای کرامت و منزلت اجتماعی معلمان، استقرار نظام پرداخت‌ها براساس تخصص و شایستگی‌های عملکرد رقابتی معلمان، مهندسی نیروی انسانی، توسعه مستمر و نظام مند شایستگی‌های عمومی، تخصصی، حرفه‌ای و تربیتی و کیفیت عملکرد معلمان، تقویت انگیزه و رضایت مندی شغلی و ارتقای تعهد و تقویت هویت حرفه‌ای معلمان براساس...

متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب ۱۴۰۰

دانلود فایل pdf متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1400 متن قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب 1400   ماده ۱- در ماده (۶) قانون صدور چک مصوب 1355/4/16 با اصلاحات و الحاقات بعدی عبارت‌های «و مدت اعتبار» و «حداکثر مدت اعتبار چک از زمان دریافت دسته چک سه سال است و چک‌هایی که تاریخ مندرج در آنها پس از مدت اعتبار باشد، مشمول این قانون نمی شوند.» حذف می شود. ماده ۲- در تبصره (۱) ماده (۲۱مکرر) قانون، عبارت «در مورد چک‌هایی...

كتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده)

دانلود فایل pdf متن کامل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ با آخرین اصلاحات و الحاقات تا ۱۳۹۹ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1399/02/23   متن کامل کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (‌تعزیرات و مجازات ‌های بازدارنده) مصوب 1375/03/02 با آخرین اصلاحات و الحاقات تا تاریخ 1399/02/23   فصل اول- جرایم ضد امنیت داخلی و خارجی کشور   ماده 498- هر کس با هر مرامی، دسته، جمعیت یا شعبه...

قانون کاهش مجازات حبس تعزیری

دانلود فایل pdf قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری   قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در جلسه علنی روز سه شنبه 99/02/23 تصویب شد و طی نامه شماره ۲۸۷۵۷ مورخ 99/02/22 از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.   ماده ۱- مجازات‌های مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب 1375/03/02 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر کاهش یافته یا تبدیل می شود:      الف- مجازات حبس موضوع ماده (۶۱۴) قانون (به استثنای تبصره آن)...

قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۹۷

دانلود فایل pdf قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1397 قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب 97/10/15   ماده 1- متن زیر جایگزین ماده (۱) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386/11/2 می شود: «ماده 1- اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:      الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/2/1 جرم محسوب شود. از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات...

آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها

دانلود متن pdf آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1347 با اصلاحات بعدی آیین نامه اجرایی قانون تملک آپارتمان هامصوب 1347/2/8 با اصلاحات بعدی     بخش اول: قسمت‌های مختلف ساختمان فصل اول: قسمت‌های اختصاصی   ماده 1 ـ قسمت‌هایی از بنا، اختصاصی تلقی می شود که عرفا برای استفاده انحصاری شریک ملک معین یا قائم مقام او تخصیص یافته باشد. ماده 2 ـ علاوه بر ثبت اراضی زیر بنا و محوطه باغ ها و پارک های متعلقه برای مالکیت قسمت‌های اختصاصی نیز باید بطور مجزا...

آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی

دانلود فایل pdf آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398 آيين نامه اجرایی شناسایی و توقيف اموال مدیون در اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 1398  مرجع تصويب: قوه قضائيه       دوشنبه،٣١ تير ١٣٩٨ شماره ويژه نامه: ١١٧٩ سال هفتاد و پنج شماره ۶۵۶٢١ آيين نامه اجرايی شناسايی و توقيف اموال مديون در اجرای مفاد اسناد رسمی شماره ١٠٠/٣۴١٩۴/٩٠٠٠ ۶٢/۴/١٣٩٨ در اجرای تبصره ١ بند ب ماده ١١٣ قانون برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1395،...

رانندگی بدون گواهینامه

رانندگی بدون گواهینامه یکی از قوانینی که تقریبا تمام افراد با آن آَشنا هستند، این است که برای رانندگی با ماشین و موتور و سایر وسایل نقلیه موتوری نیاز به گرفتن گواهینامه است. در این نوشتار به برسی ضمانت اجرای رانندگی بدون گواهینامه می پردازیم.   جرم انگاری رانندگی بدون گواهینامه در قانون: ماده ۷۲۳ قانون‌ مجازات‌ اسلامی مقرر کرده است: "هرکس بدون گواهینامه رسمی اقدام به رانندگی و یا تصدی وسایل موتوری که مستلزم داشتن گواهینامه مخصوص است، بنماید و همچنین هرکس به موجب حکم...

قانون داوری تجاری بین المللی

دانلود فایل pdf قانون داوری تجاری بین المللی مصوب 1376 قانون داوری تجاری بین المللی ‌ ‌فصل اول - مقررات عمومی ‌ ماده 1- تعاریف و قواعد تفسیر تعریف اصطلاحاتی که در این قانون به کار رفته است به قرار ذیل می‌باشد: ‌     الف - داوری عبارت است از: رفع اختلاف بین متداعیین در خارج از دادگاه بوسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی مرضی الطرفین و یا‌ انتصابی. ‌     ب - داوری بین‌المللی عبارتست از اینکه: یکی از طرفین در زمان انعقاد موافقتنامه داوری به موجب قوانین...

مجموعه قوانین داوری

دانلود فایل pdf مجموعه قوانین داوری مجموعه قوانین داوری   شامل مواد مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1379 و قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران و قانون داوری تجاری بین المللی   ‌ماده 454- کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوا دارند می‌توانند با تراضی یکدیگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده‌ باشد و در صورت طرح در هر مرحله ای از رسیدگی باشد، به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند. ‌ماده 455- متعاملین...