Warning: Undefined property: stdClass::$secret_key in /home/zaeemeda/public_html/wp-content/plugins/mailster/classes/mailster.class.php on line 2954
نحوه طرح دعوا و اجرای احکام - موسسه حقوقی زعیم عدالت

نحوه طرح دعوا و اجرای احکام

نحوه عملی اجرای احکام مدنی

نحوه‌ی عملی اجرای احکام مدنی (احکام صادره از دادگاه حقوقی)

  موضوع اجرای حکم زمانی مطرح می‌شود که دادگاه وارد رسیدگی ماهوی نسبت به موضوع مورد منازعه طرفین شده است و مبادرت به صدور حکم میکند و حکم صادره قطعی می‌شود. بعد از قطعیت حکم، به مرحله‌ی اجرای حکم می‌رسیم. پس از قطعی شدن رای یا حکم، رای یا حکم مذکور لازم الاجرا می‌شود، یعنی باید حکم اجرا شود. فرض این که محکوم علیه (کسی که رای به ضرر او صادر شده است) حکم...

مراحل و نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری

مراحل و نحوه طرح دعوا در دیوان عدالت اداری

  ابتدا به تعریف دیوان و بررسی صلاحیت دیوان (یعنی این که رسیدگی به چه اموری بر عهده دیوان است) می پردازیم و سپس چگونی طرح دعوا و شکایت در دیوان را بررسی می کنیم.  

تعریف دیوان عدالت اداری:

با توجه به وظایف و تکالیف قوه قضائیه در اصل 156 قانون اساسی نهاد قضایی اختصاصی جهت رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم پیش بینی شده است که در کارکرد سی و...

اعسار چیست و انواع اعسار

اعسار

  اعسار چیست؟ اعسار به معنی رنج، سختی و نداشتن است و در اصطلاح حقوقی، زمانی که یک فرد به نوعی تمکن مالی ندارد یا دارای اموال و سرمایه‌ای است اما در وضعی قرار دارد که امکان دسترسی به آنها را ندارد، دچار اعسار شده است و قادر به پرداخت بدهی‌هایش نیست.   ماده 1 قانون اعسار و ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی "معسر کسی است که به واسطه نداشتن دارایی یا دسترسی نداشتن به...

مراحل طرح دعوای حقوقی

مراحل طرح دعوای حقوقی

  در گذشته به بررسی و چگونگی طرح شکایت و دعوای کیفری پرداختیم، حال در این نوشتار به بررسی و مراحل دعوای حقوقی می پردازیم. دعوا زمانی حقوقی است که اتفاق رخ داده فاقد وصف کیفری باشد و قانونگذار آن را جرم اعلام نکرده و کیفری برای آن معین نکرده است. طیف و حوزه دعاوی حقوقی بسیار وسیع و غیر قابل شمارش است.  عمده روابطی که بین افراد برقرار است و دارای اثر قانونی می...