دسته‌بندی نشده

قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران

قواعد و آیین داوری مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران   فصل اول- کلیات   ماده 1- تعاریف اصطلاحاتی که در این آیین داوری به کار رفته است، دارای معانی زیر می‌باشد:      الف) «آیین نامه نحوه ارائه خدمات مرکز داوری در اختلافات تجاری داخلی و بین‌المللی» که از این پس «آیین داوری» نامیده می‌شود، عبارتست از مقررات حاضر که داوری در کلیه اختلافات تجاری داخلی و بین المللی که به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع شود، مطابق آن انجام خواهد شد.      ب) آیین نامه های...

قانون مدیریت خدمات کشوری

دانلود فایل pdf متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری قانون مدیریت خدمات کشوری مشتمل بر 128 ماده و 106 تبصره در جلسه مورخ هشتم مهر ماه 1386 کمیسیون مشترک رسیدگی به لایحه مدیریت خدمات کشوری مجلس شورای اسلامی طبق اصل هشتاد و پنجم 85 قانون اساسی تصویب گردید و پس از از موافقت مجلس با اجرای آزمایشی آن به مدت پنج سال، در تاریخ 1386/7/18 به تائید شورای نگهبان رسید و در تارخ...