نویسنده زعیم عدالت

آیین دادرسی کار

دانلود فایل pdf آیین دادرسی کار مصوب ۱۳۹۱ آیین دادرسی کار مصوب 1391/11/7 و تاریخ اجرا 1392/1/1   مقدمه  به استناد ماده 164 قانون كار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 1369/8/29 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی كار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیر تشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه جانبه گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی كار، مقررات مربوط به چگونگی تشكیل جلسات مراجع حل اختلاف كار، به شرح...

قانون اجرای احکام مدنی

دانلود فایل pdf قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب 1356 قانون اجرای احکام مدنی ‌مصوب 1356/8/1 ‌فصل اول - قواعد عمومی ‌مبحث اول - مقدمات اجرا ‌ماده 1 - هیچ حکمی از احکام دادگاههای دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌ شود مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که ‌قانون معین می ‌کند صادر شده باشد. ‌ماده 2 - احکام دادگاههای دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می ‌شود که به محکوم‌ علیه یا وکیل یا قائم ‌مقام قانونی او ابلاغ شده...

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم

دانلود فایل pdf قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب 1312 قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم ‌مصوب 31 تیر ماه 1312 شمسی (‌ کمیسیون قوانین عدلیه)   ‌ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و ‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق...

آیین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین

دانلود فایل pdf آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مصوب 1387 آئین نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آیین ‌نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومین که در تاریخ 1387/9/12 به تصویب و توشیح ریاست محترم قوه قضائیه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می ‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه - موحدی آیین‌ نامه کمیسیون عفو و تخفیف مجازات محکومینفصل اول - تشکیلات ماده 1 - در اجرای بند 11 از اصل...