‎اجرای طرح کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری

‎اجرای طرح کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری

علی‌محمدی گفت: طرح کاهش ورودی پرونده‎ها به دادگستری‎ها، به منظور ضابطه مند کردن شکایات و دادخواست ها، در استان اجرا می شود.

عبدالرضا علیمحمدی، از اجرای طرح کاهش ورودی پرونده‎ها به دادگستری خبر داد و گفت: با توجه به رشد آمار ورودی پرونده های زیر مجموعه آسیب خشونت در استان چهارمحال بختیاری، طرح کاهش ورودی پرونده ها در دستور کار قرارگرفت.

وی گفت: در ” طرح کاهش ورودی ” برنامه هایی شامل، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه عریضه نگاران سراسر استان، پیشنهاد اصلاح عناوین مشابه پیش فرض در سامانه ی ثبت شکایت دادگستری، کدگذاری عریضه نگاران به منظور پایش و بررسی کیفیت خدمات ایشان، استقرار مراکز پایش شکایات در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مراجع قضایی و برگزاری کارگاه آموزشی مدیران دفاتر قضایی صورت خواهد پذیرفت.

علیمحمدی در ادامه گفت: در راستای تدوین طرحی جامع، ابتدا به واکاوی عوامل و ریشه های افزایش ورودی از جوانب مختلف، یک تیم کارشناسی تشکیل گردید و  پس از بررسی های لازم مهمترین علل افزایش مورد توجه واقع شد.

این مقام قضایی افزود: از جمله عوامل افزایش ورودی پرونده ها، می توان به عدم احاطه ی علمی و توجیه عریضه نگاران در تدوین شکایات و دادخواست ها، وجود پیش فرض های مشابه و تکراری در سامانه ی ثبت شکایات به عنوان عناوین اتهامی، ثبت عناوین مشابه اتهامی در سامانه مذکور  توسط مدیران دفاتر شعب به تبع درج عناوین در شکایات می توان اشاره کرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان  چهارمحال و بختیاری بیان داشت: با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار عریضه نگاران در کاهش یا افزایش ورودی پرونده ها، کارگاه های آموزشی به منظور افزایش آگاهی این قشر در استان برگزار می گردد و از مهمترین موارد مورد بحث در این کارگاه ها، بررسی صلاحیت مراجع قضایی و لزوم دقت تدوین کنندگان شکایات به این امر، توجه به وجود وصف کیفری در موضوعات مورد درخواست شکات از جمله برشمردن عناصر قانونی در جرایمی چون خیانت در امانت،توهین،انواع مزاحمت و صدور چک های بلامحل و کلاهبرداری را می توان برشمرد.

لازم به ذکر است، اولین کارگاه آموزشی عریضه نگاران سراسر استان، با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری استان، در دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

اشتراک گذاری پست