‎اجرای طرح کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری

‎اجرای طرح کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری

علی‌محمدی گفت: طرح كاهش ورودی پرونده‎ها به دادگستری‎ها، به منظور ضابطه مند کردن شکایات و دادخواست ها، در استان اجرا می شود.

عبدالرضا علیمحمدی، از اجرای طرح کاهش ورودی پرونده‎ها به دادگستری خبر داد و گفت: با توجه به رشد آمار ورودی پرونده های زير مجموعه آسيب خشونت در استان چهارمحال بختیاری، طرح كاهش ورودي پرونده ها در دستور كار قرارگرفت.

وی گفت: در ” طرح كاهش ورودی ” برنامه هایی شامل، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه عریضه نگاران سراسر استان، پیشنهاد اصلاح عناوین مشابه پیش فرض در سامانه ی ثبت شکایت دادگستری، كدگذاری عریضه نگاران به منظور پایش و بررسی كیفیت خدمات ایشان، استقرار مراكز پایش شكایات در واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مراجع قضایی و برگزاری كارگاه آموزشی مدیران دفاتر قضایی صورت خواهد پذیرفت.

علیمحمدی در ادامه گفت: در راستای تدوین طرحی جامع، ابتدا به واكاوی عوامل و ریشه های افزایش ورودی از جوانب مختلف، یك تیم كارشناسی تشكیل گردید و  پس از بررسی های لازم مهمترین علل افزایش مورد توجه واقع شد.

این مقام قضایی افزود: از جمله عوامل افزایش ورودی پرونده ها، می توان به عدم احاطه ی علمی و توجیه عریضه نگاران در تدوین شكایات و دادخواست ها، وجود پیش فرض های مشابه و تكراری در سامانه ی ثبت شکایات به عنوان عناوین اتهامی، ثبت عناوین مشابه اتهامی در سامانه مذکور  توسط مدیران دفاتر شعب به تبع درج عناوین در شكایات می توان اشاره كرد.

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان  چهارمحال و بختیاری بیان داشت: با توجه به نقش مهم و تاثیرگذار عریضه نگاران در کاهش یا افزایش ورودی پرونده ها، کارگاه های آموزشی به منظور افزایش آگاهی این قشر در استان برگزار می گردد و از مهمترین موارد مورد بحث در این کارگاه ها، بررسی صلاحیت مراجع قضایی و لزوم دقت تدوین كنندگان شكایات به این امر، توجه به وجود وصف كیفری در موضوعات مورد درخواست شكات از جمله برشمردن عناصر قانونی در جرایمی چون خیانت در امانت،توهین،انواع مزاحمت و صدور چك های بلامحل و كلاهبرداری را می توان برشمرد.

لازم به ذکر است، اولین کارگاه آموزشی عریضه نگاران سراسر استان، با همکاری معاونت منابع انسانی دادگستری استان، در دادگستری کل استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

اشتراک گذاری پست