نشانی مجتمع های قضایی

نشانی مجتمع های قضایی

شعب مستقر:۱-۴۵                                            نوع محاکم: حقوقی
نشانی : میدان فردوسی  خیابان سپهبد قرنی نبش چهار راه سمیه
تلفنخانه:  ۹-۸۸۸۹۵۹۹۴
فکس:۸۸۸۹۸۰۰۸
تلفن : ۷-۸۸۸۹۸۰۰۵
شعب مستقر: ۸۵-۹۰ و ۱۱۶-۱۲۵                   نوع محاکم: حقوقی
نشانی: میدان ونک، خیابان شیخ بهایی، ۱۲متری اول
تلفنخانه: ۳۰-۸۸۷۵۰۰۲۱
 
تلفن : ۸۸۷۵۹۷۸۰
شعب مستقر: ۱۴۶-۱۵۶ و ۱۷۶-۱۸۶ و ۱۸۲-۱۸۴-۱۸۶ و  ۱۱۲۳-۱۱۲۹                 نوع محاکم: حقوقی و کیفری
نشانی : خیابان ده حقی، ابتدای خیابان کوثر، ضلع جنوبی بازار گل، روبروی اداره پست
تلفنخانه: ۶-۳۳۸۰۹۹۹۳
نمابر: ۳۳۸۳۱۱۱۴
تلفن: ۳۳۸۰۰۰۳۰ و ۳۳۸۰۰۸۳۶
شعب مستقر: ۲۰۶-۲۲۴                         نوع محاکم:
نشانی: شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت (حقوقی و خانواده)
نشانی : میدان شمشیری خیابان جرجانی پلاک ۲۰ (کیفری)
 تلفن: ۹-۶۶۶۴۰۶۲۰      ۵-۴۴۳۳۹۷۰۰
شعب مستقر: ۲۳۱-۲۵۷                         نوع محاکم: حقوقی
نشانی : اتوبان آهنگ خیابان نبرد جنوبی جنب آتش نشانی و شهرداری
 
تلفنخانه : ۹-۳۳۰۰۹۱۱۳
 فکس: ۳۳۰۰۴۱۴۰
شعب مستقر: ۲۶۱-۲۷۳                                نوع محاکم: خانواده
نشانی : خیابان ولنجک، بلوار دانشگاه، خیابان عدالت
تلفنخانه
نمابر: ۸۸۷۹۸۲۷۱
تلفن: ۲۶۷۰۶۱۷۹ و  ۲۶۷۰۶۶۴۵ و  ۲۶۷۰۸۹۹۳
شعب مستقر: ۱۰۰۲-۱۰۲۵                        نوع محاکم
نشانی: ضلع جنوبی  پارک شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور
  تلفنخانه: ۹-۵۵۶۰۴۰۹۵
فکس: ۵۵۶۳۷۷۲۱
تلفن: ۴-۵۵۶۰۲۰۵۰ و ۵۵۶۳۸۶۱۴
شعب مستقر:۱۰۲۶-۱۰۴۹  شعبه ۱۰۳۸ در دادسرای خارک  و  شعبه ۱۰۴۷ در ناحیه اقتصادی              نوع محاکم: کیفری
نشانی: میدان هفت تیر، خیابان شیرودی، روبروی ورزشگاه شهید شیرودی
  تلفنخانه: ۸۸۷۳۰۴۸۹  و ۸۸۷۳۰۴۴۹
 فکس:۸۸۷۳۰۵۳۳
  تلفن: ۸۸۷۳۷۴۳۰
شعب مستقر: ۱۰۷۸-۱۰۹۰ و  ۱۱۰۳-۱۱۰۶                 نوع محاکم
 نشانی: حکیمیه تهرانپارس، خیابان سازمان آب، خیابان امام حسین، مجتمع قضایی شهید مدرس
تلفنخانه: ۷۷۸۱۹۳۱۵
نمابر: ۷۷۸۱۹۳۱۳
تلفن: ۷۷۸۱۹۳۱۴
شعب مستقر:  کیفری: ۱۱۴۲-۱۱۴۶ و ۱۱۴۷-۱۱۴۸ و ۱۱۵۴-۱۱۵۹                    حقوقی: ۱۷۶-۱۷۷ و ۱۸۱ و ۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۸۸
نشانی : ضلع شمالی ترمینال جنوب
  تلفنخانه :  ۵-۵۵۳۲۱۵۲۰ و ۹-۵۵۳۱۱۷۹۶
نمابر: ۵۵۰۵۸۸۴۴
تلفن :۳-۵۵۳۲۵۱۸۰
شعب مستقر: ۱۱۶۱-۱۱۸۱                             نوع محاکم: کیفری
نشانی: بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، جنت آباد شمالی، خیابان انصارالمهدی، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء
 تلفن: ۴۴۴۲۹۳۵۰                                تلفنخانه: ۸  -۴۴۴۲۹۳۵۵                          نمابر : ۳- ۴۴۴۲۹۳۵۲
شعب مستقر: ۱۱۸۳-۱۱۸۹                          نوع محاکم
 نشانی: اتوبان کرج، خروجی مترو، خیابان کوهک، خیابان نسیم ۶
تلفنخانه :  ۸-۴۴۰۶۴۴۶۷                           نمابر: ۴۴۰۴۷۵۷۵
نشانی: پاسداران – بالاتر از میدان هروی – خیابان وفامنش (مجتمع قضایی غدیر)
تلفنخانه: ۲۶۷۵۲۳۴۴                  نمابر:
نشانی: مجتمع امام خمینی ره طبقه سوم
تلفن: ۳۳۹۱۶۰۹۸ – ۳۳۹۱۶۰۲۴ – ۳۳۹۰۶۰۲۰                            نمابر: ۳۳۴۱۳۲ – ۳۳۹۱۶۰۲۴
شعب مستقر: همه شعب فعال دادگاه انقلاب اسلامی                 نوع محاکم: کیفری
نشانی: شریعتی ابتدای خ معلم
تلفنخانه: ۱۵-۸۸۴۱۵۱۱۱                   تلفن:۸۸۴۳۳۷۹۱
شعب مستقر: حقوقی: ۱۱۰-۱۱۱ و ۱۱۲               خانواده: ۲۷۶            کیفری: ۱۰۴-۱۰۷۲ ۱۰۶-۱۰۹
نشانی : میدان تجریش  خیابان فنا خسرو (ثبت سابق)  پلاک ۷۳
تلفن : ۵-۲۲۷۲۷۴۸۰ – ۲۲۷۲۷۴۶۲                                نمابر : ۲۲۷۲۷۴۶۲
شعب مستقر: ۱۱۴۱-۱۱۴۹-۱۱۵۳و ۱۵۸-۱۸۶                                 نوع محاکم: حقوقی و کیفری
نشانی : یافت آباد  میدان معلم  بعد از میدان الغدیر  پلاک ۱۲۶
تلفن : ۷۳-۶۶۲۲۴۴۶۸                         نمابر : ۶۶۲۰۷۷۶۶
شعب مستقر: حقوقی: ۴ و ۸ و ۱۳ و ۱۱۶- ۱۲۵ و  ۸۵-۹۱                          خانواده: ۴ و ۸ و ۲۸۱-۲۸۶ 
نشانی : تهرانپارس  تقاطع خیابان شهید باقری و خیابان شهید عباسپور
تلفنخانه : ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰  و  ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰                             نمابر: ۷۷۰۵۵۶۴۴
نشانی : خیابان انقلاب حدفاصل پل کالج و چهارراه ولیعصر خیابان شهید سعید
تلفن : ۳-۶۶۹۶۹۵۹۰ – ۶۳۹۷۰                               نمابر: ۶۶۳۹۷۴۴۱۱
نشانی : خیابان طالقانی خیابان فرصت نبش موزه شهدا
تلفن : ۳-۸۸۳۰۶۸۳۲               نمابر: ۸۸۳۰۶۸۳۴
نشانی : خیابان مطهری نبش خیابان سلیمان خاطر
تلفن: ۱-۸۸۷۵۲۵۰۰ و ۳-۸۸۵۰۷۵۲۲نمابر: ۸۸۵۰۷۵۲۴ – ۸۸۵۰۷۵۲۲
نشانی : میدان ۱۵ خرداد  جنب کاخ گلستان  ساختمان شماره۲ قوه قضائیه
تلفن: ۳۳۹۶۹۱۰۳ – ۳۳۹۶۹۱۹۳
نمابر: ۳۳۹۶۹۱۹۳
نشانی : خیابان انقلاب  خیابان قدس  روبروی خیابان پورسینا
تلفن: ۵۱-۸۸۹۸۰۳۴۷  و  ۸۸۹۹۵۰۸۴  و  ۸۸۹۸۰۳۵۵
نمابر: ۸۸۹۸۰۳۵۴
نشانی : ضلع جنوبی پارک شهر  خیابان بهشت  ساختمان روزنامه رسمی طبقه ۵
تلفن: ۵۵۸۱۳۱۳۱  و ۵۵۱۶۹۰۰۹
نمابر: ۵۵۱۶۹۰۰۹
نشانی : میدان ۱۵ خرداد جنب کاخ گلستان  ساختمان شماره۲  قوه قضائیه
تلفن: ۳۳۹۶۲۹۲۰۷ 
نمابر: ۳۳۹۶۹۱۵۷