نشانی مجتمع های قضایی

نشانی مجتمع های قضایی

شعب مستقر:۱-۴۵                                            نوع محاکم: حقوقي
نشاني : ميدان فردوسي  خيابان سپهبد قرني نبش چهار راه سمیه
تلفنخانه:  ۹-۸۸۸۹۵۹۹۴
فكس:۸۸۸۹۸۰۰۸
تلفن : ۷-۸۸۸۹۸۰۰۵
شعب مستقر: ۸۵-۹۰ و ۱۱۶-۱۲۵                   نوع محاکم: حقوقی
نشانی: میدان ونک، خیابان شیخ بهایی، ۱۲متری اول
تلفنخانه: ۳۰-۸۸۷۵۰۰۲۱
 
تلفن : ۸۸۷۵۹۷۸۰
شعب مستقر: ۱۴۶-۱۵۶ و ۱۷۶-۱۸۶ و ۱۸۲-۱۸۴-۱۸۶ و  ۱۱۲۳-۱۱۲۹                 نوع محاکم: حقوقی و کيفری
نشاني : خیابان ده حقی، ابتدای خیابان کوثر، ضلع جنوبی بازار گل، روبروی اداره پست
تلفنخانه: ۶-۳۳۸۰۹۹۹۳
نمابر: ۳۳۸۳۱۱۱۴
تلفن: ۳۳۸۰۰۰۳۰ و ۳۳۸۰۰۸۳۶
شعب مستقر: ۲۰۶-۲۲۴                         نوع محاکم:
نشانی: شهر زیبا، خیابان مخابرات، میدان الغدیر، پشت کانون اصلاح و تربیت (حقوقی و خانواده)
نشانی : ميدان شمشيری خيابان جرجانی پلاك ۲۰ (کیفری)
 تلفن: ۹-۶۶۶۴۰۶۲۰      ۵-۴۴۳۳۹۷۰۰
شعب مستقر: ۲۳۱-۲۵۷                         نوع محاکم: حقوقی
نشاني : اتوبان آهنگ خيابان نبرد جنوبی جنب آتش نشاني و شهرداری
 
تلفنخانه : ۹-۳۳۰۰۹۱۱۳
 فكس: ۳۳۰۰۴۱۴۰
شعب مستقر: ۲۶۱-۲۷۳                                نوع محاکم: خانواده
نشاني : خیابان ولنجک، بلوار دانشگاه، خیابان عدالت
تلفنخانه
نمابر: ۸۸۷۹۸۲۷۱
تلفن: ۲۶۷۰۶۱۷۹ و  ۲۶۷۰۶۶۴۵ و  ۲۶۷۰۸۹۹۳
شعب مستقر: ۱۰۰۲-۱۰۲۵                        نوع محاکم
نشاني: ضلع جنوبی  پارک شهر ساختمان روزنامه رسمی کشور
  تلفنخانه: ۹-۵۵۶۰۴۰۹۵
فكس: ۵۵۶۳۷۷۲۱
تلفن: ۴-۵۵۶۰۲۰۵۰ و ۵۵۶۳۸۶۱۴
شعب مستقر:۱۰۲۶-۱۰۴۹  شعبه ۱۰۳۸ در دادسرای خارک  و  شعبه ۱۰۴۷ در ناحيه اقتصادی              نوع محاکم: کيفری
نشانی: ميدان هفت تير، خیابان شیرودی، روبروی ورزشگاه شهيد شيرودی
  تلفنخانه: ۸۸۷۳۰۴۸۹  و ۸۸۷۳۰۴۴۹
 فكس:۸۸۷۳۰۵۳۳
  تلفن: ۸۸۷۳۷۴۳۰
شعب مستقر: ۱۰۷۸-۱۰۹۰ و  ۱۱۰۳-۱۱۰۶                 نوع محاکم
 نشاني: حكيميه تهرانپارس، خيابان سازمان آب، خيابان امام حسين، مجتمع قضایی شهيد مدرس
تلفنخانه: ۷۷۸۱۹۳۱۵
نمابر: ۷۷۸۱۹۳۱۳
تلفن: ۷۷۸۱۹۳۱۴
شعب مستقر:  کيفری: ۱۱۴۲-۱۱۴۶ و ۱۱۴۷-۱۱۴۸ و ۱۱۵۴-۱۱۵۹                    حقوقی: ۱۷۶-۱۷۷ و ۱۸۱ و ۱۸۳ و ۱۸۷ و ۱۸۸
نشاني : ضلع شمالی ترمینال جنوب
  تلفنخانه :  ۵-۵۵۳۲۱۵۲۰ و ۹-۵۵۳۱۱۷۹۶
نمابر: ۵۵۰۵۸۸۴۴
تلفن :۳-۵۵۳۲۵۱۸۰
شعب مستقر: ۱۱۶۱-۱۱۸۱                             نوع محاکم: کيفری
نشانی: بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی (نیایش)، جنت آباد شمالی، خیابان انصارالمهدی، روبروی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سماء
 تلفن: ۴۴۴۲۹۳۵۰                                تلفنخانه: ۸  -۴۴۴۲۹۳۵۵                          نمابر : ۳- ۴۴۴۲۹۳۵۲
شعب مستقر: ۱۱۸۳-۱۱۸۹                          نوع محاکم
 نشانی: اتوبان کرج، خروجی مترو، خیابان کوهک، خیابان نسیم ۶
تلفنخانه :  ۸-۴۴۰۶۴۴۶۷                           نمابر: ۴۴۰۴۷۵۷۵
نشاني: پاسداران – بالاتر از میدان هروی – خیابان وفامنش (مجتمع قضایی غدیر)
تلفنخانه: ۲۶۷۵۲۳۴۴                  نمابر:
نشاني: مجتمع امام خميني ره طبقه سوم
تلفن: ۳۳۹۱۶۰۹۸ – ۳۳۹۱۶۰۲۴ – ۳۳۹۰۶۰۲۰                            نمابر: ۳۳۴۱۳۲ – ۳۳۹۱۶۰۲۴
شعب مستقر: همه شعب فعال دادگاه انقلاب اسلامي                 نوع محاکم: کيفری
نشاني: شريعتي ابتداي خ معلم
تلفنخانه: ۱۵-۸۸۴۱۵۱۱۱                   تلفن:۸۸۴۳۳۷۹۱
شعب مستقر: حقوقي: ۱۱۰-۱۱۱ و ۱۱۲               خانواده: ۲۷۶            کيفري: ۱۰۴-۱۰۷۲ ۱۰۶-۱۰۹
نشاني : ميدان تجريش  خيابان فنا خسرو (ثبت سابق)  پلاک ۷۳
تلفن : ۵-۲۲۷۲۷۴۸۰ – ۲۲۷۲۷۴۶۲                                نمابر : ۲۲۷۲۷۴۶۲
شعب مستقر: ۱۱۴۱-۱۱۴۹-۱۱۵۳و ۱۵۸-۱۸۶                                 نوع محاکم: حقوقي و کيفري
نشاني : يافت آباد  ميدان معلم  بعد از ميدان الغدير  پلاک ۱۲۶
تلفن : ۷۳-۶۶۲۲۴۴۶۸                         نمابر : ۶۶۲۰۷۷۶۶
شعب مستقر: حقوقي: ۴ و ۸ و ۱۳ و ۱۱۶- ۱۲۵ و  ۸۵-۹۱                          خانواده: ۴ و ۸ و ۲۸۱-۲۸۶ 
نشاني : تهرانپارس  تقاطع خيابان شهيد باقري و خيابان شهيد عباسپور
تلفنخانه : ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰  و  ۹-۷۷۰۵۵۶۳۰                             نمابر: ۷۷۰۵۵۶۴۴
نشاني : خيابان انقلاب حدفاصل پل كالج و چهارراه وليعصر خيابان شهيد سعيد
تلفن : ۳-۶۶۹۶۹۵۹۰ – ۶۳۹۷۰                               نمابر: ۶۶۳۹۷۴۴۱۱
نشاني : خيابان طالقاني خيابان فرصت نبش موزه شهدا
تلفن : ۳-۸۸۳۰۶۸۳۲               نمابر: ۸۸۳۰۶۸۳۴
نشاني : خيابان مطهری نبش خیابان سلیمان خاطر
تلفن: ۱-۸۸۷۵۲۵۰۰ و ۳-۸۸۵۰۷۵۲۲نمابر: ۸۸۵۰۷۵۲۴ – ۸۸۵۰۷۵۲۲
نشاني : میدان ۱۵ خرداد  جنب کاخ گلستان  ساختمان شماره۲ قوه قضائیه
تلفن: ۳۳۹۶۹۱۰۳ – ۳۳۹۶۹۱۹۳
نمابر: ۳۳۹۶۹۱۹۳
نشاني : خیابان انقلاب  خیابان قدس  روبروی خیابان پورسینا
تلفن: ۵۱-۸۸۹۸۰۳۴۷  و  ۸۸۹۹۵۰۸۴  و  ۸۸۹۸۰۳۵۵
نمابر: ۸۸۹۸۰۳۵۴
نشاني : ضلع جنوبی پارک شهر  خیابان بهشت  ساختمان روزنامه رسمی طبقه ۵
تلفن: ۵۵۸۱۳۱۳۱  و ۵۵۱۶۹۰۰۹
نمابر: ۵۵۱۶۹۰۰۹
نشاني : میدان ۱۵ خرداد جنب کاخ گلستان  ساختمان شماره۲  قوه قضائیه
تلفن: ۳۳۹۶۲۹۲۰۷ 
نمابر: ۳۳۹۶۹۱۵۷