نحوه کاهش سن

نحوه کاهش سن

نحوه کاهش سن

طبق قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی مصوب سال ۱۳۶۷ مرجع تصمیم به کاهش سن به میزان بیش از ۵ سال، ادارات ثبت احوال می باشند، که پس از طرح درخواست در کمیسیونی تصمیم گیری می شود. این روش جهت کاهش سن معمولاً به نتیجه نمی رسد.

برای کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید به دادگاه مراجعه نمود. لکن درخواست از دادگاه نمیتواند با عنوان کاهش سن باشد بلکه متقاضی باید اثبات نماید شناسنامه وی متعلق به ایشان نبوده و مثلاً شناسنامه برادر یا خواهر مرحومش بوده و والدین برای ایشان شناسنامه اخذ ننموده اند.

متقاضی کاهش سن به میزان کمتر از ۵ سال باید دادخواست خود را به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تحویل دهد.

نمونه دادخواست کاهش سن (کمتر از پنج سال) :

خواهان: …………………

خوانده: اداره ثبت احوال …………………….. {اداره محل صدور شناسنامه ذکر شود}

خواسته: ابطال شناسنامه با شماره سریال ………………….. و صدور شناسنامه جدید

دلایل: ۱- تصویر مصدق شناسنامه ۲- تصویر مصدق شهادت شهود ۳- عندالزوم جلب نظر پزشکی قانونی

مقام محترم ریاست دادگاه

با سلام و احترام به استحضار می رساند اینجانب به شهادت شهود و گفته تمامی اطرافیان و فامیل در زمستان سال ……………………. به دنیا آمده ام لکن والدینم بر اثر کم سوادی و بی توجهی به عواقب قانونی موضوع، به جای اخذ شناسنامه برای اینجانب، از شناسنامه برادر متوفی ام که در دوران طفولیت از دنیا رفته بود برای بنده استفاده نمودند که این موضوع همواره موجب آزار روحی و روانی بنده بوده است.

بنابراین با توجه به اینکه سن واقعی اینجانب با سن مندرج در شناسنامه تفاوت دارد تقاضای صدور حکم به ابطال شناسنامه با سریال فوق و صدور شناسنامه جدید با تاریخ تولد واقعی را از محضر مقدس دادگاه استدعا دارم.

با تجدید احترام

تذکرات:

 1.  تفاوت سن ادعایی با سن شناسنامه کمتر از ۵ سال باشد.
 2.  شهود حد اقل دو نفر مرد باشند و ترجیحاً با محل صدور شناسنامه خواهان. بهتر است ۴ شاهد مرد باشد.
 3.  در جلسه دادگاه حتما شهود را ببرید.
 4.  استشهادیه حاوی این مطلب است که: ما میدانیم والدین ایشان کودکی داشتند و در همان ایام کودکی فوت نمود و برای این بچه شناسنامه نگرفتند و …… .
  شهود  می بایست نام و نام خوانوادگی، شماره ملی، شماره تماس و آدرس را هم بنویسند.
 5.  به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه فرمایید و متن بالا را به همراه داشته باشید (در سی دی یا فلش).
 6.  آدرس منزل، کد پستی، کد ملی، اصل شناسنامه و کارت ملی و اصل استشهادیه را به دفتر خدمات قضایی ببرید
  کارت بانکی جهت پرداخت هزینه داشته باشید.
 7.  چند روز بعد، دادگاه محل ارجاع پرونده با پیامک به شما اعلام می گردد. چند روز بعد از پیامک، جهت پیگیری اقدامات اداری ثبت پرونده به دادگاه مراجعه فرمایید. سپس منتظر دعوت به جلسه دادگاه باشید.

ممکن است در همان دفتر دادگاه، تاریخ جلسه را به شما ابلاغ نمایند.

قانون حفظ اعتبار اسناد سجلی و جلوگیری از تزلزل آنها (مصوب ۶۷/۱۱/۲)

‌ماده واحده – از تاریخ تصویب این قانون تغییر تاریخ تولد اشخاص ممنوع است.

‌تبصره – صاحب شناسنامه تنها یک بار در طول عمر و در صورتی که اختلاف سن واقعی با سن مندرج در اسناد سجلی به تشخیص کمیسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، رئیس اداره ثبت احوال محل و پزشک منتخب، مدیر عامل سازمان بهداری استان و رئیس شورای اسلامی شهر و یا بخش محل صدور شناسنامه و با عضویت و ریاست قاضی دادگاه صالحه محل تشکیل می‌گردد بیش از پنج سال باشد می‌تواند سن خود را اصلاح نماید.

 

 

اشتراک گذاری پست