وکالت

علاوه بر مشاوره حقوقی و راهنمایی و هدایت لازم، قبول وکالت اشخاص در موضوعات : مالیات، حقوق خانواده، اسناد مالی (چک، سفته و ….) اراضی و املاک، و قراردادها و پیمانها از دیگر خدمات موسسه حقوقی زعیم عدالت است.

ارائه این خدمت نیازمند تشخیص محق بودن متقاضی، ضرورت داشتن وکیل و قوت احتمال موفقیت در تحصیل نتیجه مطلوب، و تامین خواست و رضایت مراجعین محترم است. که این مهم با انجام گفتگوهای قبلی عاید می گردد.

تلاش موسسه حقوقی زعیم عدالت بدواً راهنمایی و مشاوره کامل حقوقی است، تا مراجعان محترم بتوانند راهنمایی های وکلا و مشاوران مجرب موسسه، مشکلات  خود را راساً و یا از طریق جلسات طرفین اختلاف در محل موسسه، با راهنمایی و داوری به صورت مسالمت آمیز حل نمایند.