نحوه ارائه خدمات

نحوه ارائه خدمات ما

نحوه ارائه خدمات ما

ما به چه نحوی به ارائه خدمات می پردازیم؟

هدایت

خدمتی است بنا بر خواست متقاضی، به جهت راهنمایی او در طی مراحل و مقاطع رسیدگی مرجع قضایی

وکالت

بکارگیری وکلایی کارآمد، مجرب، وظیفه شناس و دلسوز

مشاوره

مشاوره با کارشناسان و وکلا از چهار طریق؛ تلفنی، ارسال پیام الکترونیکی (ایمیل)، گفتگوی همزمان اینترنتی (چت آنلاین) و حضوری.