معافیت تمام ویتامین‌های مصرفی خوراک دام و طیور از مالیات و عوارض

معافیت تمام ویتامین‌های مصرفی خوراک دام و طیور از مالیات و عوارض

با ابلاغ مصوبه از سوی مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک کشور به گمرکات اجرایی سراسر کشور، کلیه ویتامین‌های مصرفی خوراک دام و طیور در زمره اقلام معاف از مالیات و عوارض قرار گرفتند.

 متن این مصوبه به شرح زیر است:

 پیوست تصویر نامه شماره ۳۳۴۷/۲۶۷/ ص مورخ ۹۶/۱۱/۱ معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی در خصوص معافیت افزودنی‌های خوراک دام و طیور ارسال بر اساس مفادنامه فوق کلیه ویتامین‌های مصرفی خوراک دام و طیور در زمره اقلام معاف از مالیات و عوارض می‌باشد .

 این معافیت قابل تسری به واردات و عرضه مواد اولیه مورد مصرف در تولید ویتامین‌های مذکور نخواهد بود و در صورتی که در مجوزهای صادره از سوی دامپزشکی به صراحت اطلاقِ حکم مصرفی بودن با مواد اولیه کالای مورد نظر را ندارد. مقتضی است از آن سازمان استعلام گردد. لذا خواهشمند است دستور فرمایید بر این اساس و با رعایت کامل سایر مقررات اقدام لازم صورت پذیرد.

اشتراک گذاری پست