مراحل و نحوه انتقال سند خودرو

مراحل و نحوه انتقال سند خودرو

مراحل و نحوه نقل و انتقال سند خودرو

۱- تنظیم قرارداد فروش خودرو

در هر معامله ای بهتر است هر دو طرف ( به عنوان مثال خریدار و فروشنده) قراردادی را میان خود بنویسند که به امضاء دو طرف و دو شاهد برسد. در انتقال سند خودرو نیز در ابتدا باید این کار را انجام دهند. قراردادخرید و فروش خودرو که طرفین امضاء می نمایند باید شامل موارد زیر باشد:

 • مشخصات کامل خودروی مورد معامله مانند رنگ، مدل، دوگانه سوز بودن یا تک سوز بودن (فقط بنزینی بودن)، همچنین وسایل موجود در خودرو مانند سیستمهای صوتی اضافه شده یا باربند، باید ذکر شود.
 • قیمت خودرو و نحوه پرداخت آن.
 • زمان تحویل دادن خودرو از طرف فروشنده و مدارک آن ( بیمه شخص ثالث، کارت سوخت و …).
 • زمان و نحوه تعویض پلاک خودرو. (مثلا ذکر شود که در فلان تاریخ به مرکز تعویض پلاک … مراجعه می نمایند)
 • مسئولیت و تکلیف فروشنده به مواردی مانند پرداخت بدهی ها و جریمه ها و عوارض سالانه شهرداری، پرداخت مالیات و … .
 • تعیین زمان برای حضور و مراجعه طرفین در دفتر خانه.
 • و دیگر مواردی که برای طرفین مهم بوده و بر آن توافق داشته اند مانند بی رنگ بودن خودرو یا سلامت فنی.

۲- مراجعه به مراکز تعویض پلاک خودرو

مرحله بعدی برای انتقال سند خودرو، مراجعه به مراکز تعویض پلاک می باشد. هر دو طرف معامله یعنی خریدار و فروشنده باید در مراکز تعویض پلاک حاضر شوند تا پلاک قبلی (پلاک فروشنده) فک  و پلاک جدید، برای خریدار نصب شود.

چنانچه فروشنده فرصت حضور در مراکز تعویض پلاک نداشته باشد می تواند به تنهایی با مراجعه به دفترخانه، وکالتی جهت تعویض پلاک به خریدار بدهد و پس از آنکه خریدار از طرف فروشنده پلاک را تعویض نمود، طرفین جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو به دفترخانه مراجعه نمایند.

  همچنین برای اینکه فروشنده فقط یک بار به دفترخانه مراجعه نماید می تواند همزمان به خریدار وکالت تعویض پلاک و همچنین وکالت تنظیم سند (وکالت فروش) بدهد که در این صورت خریدار پس از تعویض پلاک رأساً جهت تنظیم سند انتقال به دفترخانه مراجعه می نماید ، قابل ذکر است که هزینه این نوع وکالت از تعویض پلاک کمی بیشتر است. قابل توجه است که در صورت دادن وکالت فروش، باید ثمن معامله تسویه گردد.

نکته مهم دیگر در خصوص این نوع انتقال (وکالت فروش) لزوم ذکر زمان مشخص در وکالتنامه جهت انتقال پلاک می باشد تا خریدار مجبور باشد در زمان مشخصی تعویض پلاک نموده و از خودرو با پلاک فروشنده استفاده ننماید.

۳- مراجعه به دفتر خانه برای تنظیم سند رسمی انتقال خودرو

بعد از تعویض پلاک خودرو، باید هر دو طرف معامله یعنی هم خریدار و هم فروشنده به دفتر خانه مراجعه کنند و سند قطعی خودرو را تنظیم کنند. مدارک لازم جهت تنظیم سند رسمی انتقال خودرو:

 • برگ سبز جدید صادره در مرکز تعویض پلاک خودرو.
 • اصل مدارک شناسایی خریدار و فروشنده.
 • برگه کمپانی که به آن فاکتور کارخانه یا بنچاق نیز گفته می شود که به نام خریدار اول خودرو است.
 • بیمه نامه شخص ثالث.
 • کارت سوخت خودرو.
 • برگ مفاصا حساب پرداختی عوارض سالانه شهرداری.

 

هزینه های انتقال سند خودرو بر عهده کدام طرف می باشد؟

هزینه های انتقال سند خودرو در دفترخانه های تمام کشور یکسان است زیرا آنها را براساس جداول مالیاتی دریافت می نمایند.

هزینه های انتقال سند خودرو شامل دو بخش است:

 1. هزینه حق الثبت و مالیات نقل و انتقال که مخصوص دولت می باشد
 2. هزینه حق التحریر که مخصوص دفترخانه می باشد.

این هزینه ها برای هر خودرو با مدل های متفاوت یکسان نبوده و برای هر خودرویی هزینه متفاوتی در نظر گرفته شده است. هزینه ای که برای دولت می باشد، از طرف فروشنده باید پرداخت شود اما هزینه ای که مخصوص دفتر خانه است معمولا بر عهده هر دو طرف می باشد، مگر اینکه خریدار و فروشنده به شکل دیگری توافق نمایند.

تذکر مجدد و مهم:

 1.  وکالت جهت تعویض پلاک و وکالت فروش حتما باید دارای زمان محدود باشد (حداکثر ۲ تا ۳ ماه)
 2.  معامله خودرو بدون تعویض پلاک و بدون تنظیم سند رسمی انتقال به هیچ وجه به مصلحت طرفین (فروشنده و خریدار) نمی باشد.

اشتراک گذاری پست