مدارک لازم جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

مدارک لازم جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

مدارک لازم جهت تنظیم اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقوقی

 

 1. دانلود نرم افزار اظهارنامه مالیاتی از سایت tax.gov.ir
 2.  اطلاعات تشکیل پرونده مالیاتی (شامل کد اقتصادی، شناسه ملی شخص حقوقی،کد رهگیری پیش ثبت نام و مشخصات اداره کل مالیاتی، شماره واحد مالیاتی، کلاسه پرونده مالیاتی)
 3. اطلاعات هویتی شرکت و سایر محل های فعالیت شرکت شامل (روزنامه رسمی، مجوز فعالیت، اطلاعات سجلی، اعضای هیئت مدیره و نشانی اقامتگاه قانونی به همراه کدپستی)
 4. تراز آزمایشی کل و معین به تاریخ پایان دوره مالی (قبل و بعد از بستن حسابهای موقت)
 5. صورت بهای تمام شده کالای ساخته شده و فروش رفته
 6. صورت گردش مواداولیه، گردش کالای ساخته شده و سایر موجودی ها
 7. صورت گردش عملکرد و سود و زیان
 8.  اطلاعات ثبتی دفاتر قانونی (کل و روزنامه) شامل شماره و تاریخ ثبت دفاتر
 9. اطلاعات ملک مورد اجاره اقامتگاه قانونی
 10. اطلاعات مربوط به صادرات و دریافتی های ارزی
 11. اطلاعات مربوط به قراردادهای پیمانکاری (در مورد شرکت های پیمانکاری)
 12. اطلاعات صورت ریز فروش محصولات و کالای فروش رفته و صورت وضعیت های گواهی شده
 13. صورت ریز تعدیلات سنواتی
 14. صورت مالیاتهای پرداخت شده (شماره فیش و تاریخ پرداخت)
 15. اطلاعات مربوط به حسابدار رسمی شرکت (شماره قرارداد،نام و شماره عضویت حسابدار رسمی)
 16. اطلاعات مربوط به پرونده مالیاتی (اداره کل، شماره واحد مالیاتی و شماره کلاسه پرونده)
 17. تعیین گروه فعالیت و زیر گروه فعالیت شرکت
 18. تعیین میزان کارکنان شرکت در پایان دوره مالی
 19. شماره فیش پرداخت حق تمبر افزایش سرمایه در صورتی که مودی افزایش سرمایه طی دوره مالی داشته باشد.
 20. فهرست سهامداران به انضمام میزان سهام و مبلغ سهام هریک از سهامداران عمده
 21. شماره حساب بانکی جهت درج در اظهارنامه مالیاتی

اشتراک گذاری پست