فرآیند دادرسی مالیات الکترونیکی می‌شود/ ابلاغ آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به صورت الکترونیک

فرآیند دادرسی مالیات الکترونیکی می‌شود/ ابلاغ آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به صورت الکترونیک

فرآیندهای دادرسی مالیات الکترونیکی می‌شود

ابلاغ آرای هیات‌های حل اختلاف مالیاتی به صورت الکترونیک

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به بررسی موادی از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده در این کمیسیون گفت: با تصویب اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس مقرر شد که فرآیندهای دادرسی مالیات الکترونیکی شود.

زهرا سعیدی اظهار داشت: در جلسه عصر دیروز کمیسیون اقتصادی مجلس، بررسی موادی دیگر از لایحه اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده که مربوط به بررسی مواد دادرسی مالیاتی بود، در دستور کار قرار داشت.

سعیدی در ادامه افزود: یکی از مهم ترین تصمیمات این جلسه این بود که مقرر شد فرآیندهای دادرسی مالیات الکترونیکی شود.

نماینده مردم مبارکه در مجلس اظهار داشت: همچنین در این جلسه مقرر شد که آرای هیات های حل اختلاف مالیاتی به صورت الکترونیکی ابلاغ و مفاد آن در کارپوشه الکترونیکی مودیان درج شود.

اقتصاد آنلاین

اشتراک گذاری پست