طلاق به دلیل اعتیاد زوج

طلاق به دلیل اعتیاد زوج

طلاق به دلیل اعتیاد زوج

 

از جمله مواردی که قانونگذار صراحتا به زوجه اجازه طلاق داده است اعتیاد شوهر میباشد
بند ۲ تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی: «اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلاء وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی‌که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است. در صورتی که زوج به تعهد خود عمل ننماید و یا پس از ترک، مجدداً به مصرف‌ موارد مذکور روی آورد، بنا به درخواست زوجه، طلاق انجام خواهد شد.»

در عقد نامه های تنظیمی هم، شرطی با این مضمون وجود دارد که اجازه‌ی طلاق را به زوجه داده است:
ابتلای زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه بر اساس زندگی خانوادگی خلل آور و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد

صرف اعتیاد زوج دلیل برای طلاق نمی باشد و وقتی دلیل برای طلاق می باشد که به خانواده و زندگی مشترک لطمه بزند.

دادگاه صالح برای رسیدگی به این مورد دادگاه خانواده می باشد

مدارک لازم:

  1. تصویر مصدق عقد نامه
  2. گواهی پزشک

اشتراک گذاری پست